Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 7(96) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lược khảo về các tên gọi “viện hàn lâm” và “viện sĩ” cùng những nhầm lẫn tai hại/Survey on the name of “academy” and the title of “academician” and the disastrous misunderstandings

Lê Mạnh Chiến

Tóm tắt


Từ việc tìm hiểu các Viện Hàn lâm nổi tiếng trên thế giới, tác giả bài viết đã phân tích và chỉ ra những sự nhầm lẫn trong cách hiểu, cách dịch các tên gọi “viện hàn lâm” và “viện sĩ” ở nước ta.

Theo tác giả, ở nước ta, các danh hiệu “viện hàn lâm” và “viện sĩ” có sức mê hoặc phi thường và rất nhiều người muốn khai thác chúng một cách triệt để để mưu cầu lợi ích cá nhân. Cho nên, các tên gọi “viện hàn lâm”, “viện sĩ” được sử dụng, phong tặng một cách tùy tiện, nhập nhằng, phóng đại và trong nhiều trường hợp là sai hoàn toàn, nhưng vẫn được nhiều người ngưỡng vọng. Đáng buồn là các nhà chức trách, giới truyền thông, các nhà khoa học lại để cho tình trạng này kéo dài suốt nhiều chục năm qua, dẫn đến nhiều chuyện lố bịch, đáng hổ thẹn.

ABSTRACT

 From learning about the world famous Academies, the author analyzes and points out the misunderstanding in the interpretation and translation of “academy” and “academician” in our country.

According to the author, in our country, “academy” and the title of “academician” have an extraordinary charm and a lot of people take advantage of them for their own interests. As a result, the title “academy” and “academician” are arbitrarily and exaggeratedly conferred, and in many cases it is completely wrong, but many people greatly desire to gain it. Unfortunately, the authorities, the media, and scientists allowed that decadent situation occurring for several decades, leading to plenty of ridiculous, shameful stories.


Toàn văn: PDF