T. 48, S. 5 (2010)

Mục lục

Articles

Biên dạng tối ưu của cột Pfluger xác định nhờ nguyên lí cực đại Pontryagin Tóm tắt PDF
Tran Duc Trung, Bui Hai Le, Cao Quoc Huong 1-12
Ứng dụng giải thuật di truyền mờ trong bài toán quản lí hàng đợi tích cực AQM Tóm tắt PDF
Lê Hoàng, Lê Bá Dũng 13-22
Đại số gia tử hạn chế AX2 và ứng dụng cho bài toán phân lớp mờ Tóm tắt PDF
Nguyễn Cát Hồ, Trần Thái Sơn, Dương Thăng Long 23-36
Hiệu quả kháng vi sinh vật của tinh dầu nghệ (Curcuma Longa L.) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Cúc, Trần Thị Kim Dung, Phạm Việt Cường 37-45
Thiết kế các cổng logic Not và Or toàn quang sử dụng thiết bị giao thoa đa mode 2 x 1 trên công nghệ silicon Tóm tắt PDF
Le Trung Thanh 47-56
Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn Bacillus để tạo chế phẩm sinh học sử dụng trong nuôi trồng thủy sản Tóm tắt PDF
Khuất Hữu Thanh, Bùi Văn Đạt 57-63
Xác định methamphetamin trong mẫu nước tiểu bằng phương pháp sắc kí khí - khối phổ kết hợp với kĩ thuật chiết pha rắn Tóm tắt PDF
Đặng Văn Đoàn, Đỗ Quang Huy, Nguyễn Đức Huệ, Trần Mạnh Trí 65-70
Ứng dụng công nghệ Viễn thám và hệ thông tin địa lý để đánh giá biến động lớp phủ thực vật 3 xã (Tà Bhinh, Chà Vàl và La De, huyện Nam Giang, Quảng Nam) bị ảnh hưởng chất độc hóa học phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học Tóm tắt PDF
Lê Xuân Cảnh, Đỗ Hữu Thư, Đặng Huy Phương, Hà Quý Quỳnh 71-79
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây song môi tàu [Miliusa sinensis Finet et Gagnep.], họ Na (annonaceae) Tóm tắt PDF
Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hoàng Anh 81-87
Nghiên cứu khả năng nhân giống loài Lan hoàng thảo sáp (Dendrobium crepidatum Lindl. & Paxt.) in vitro Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Kết, Nguyễn Văn Vinh 89-95
Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở hỗn hợp HDPE-LLDPE và tro bay ở trạng thái nóng chảy Tóm tắt PDF
Thái Hoàng, Nguyễn Vũ Giang, Đỗ Quang Thẩm, Nguyễn Thúy Chinh 97-104
Nghiên cứu lên men sinh tổng hợp kháng sinh nhờ Streptomyces 15.29-streptomyces microflavus Tóm tắt PDF
Cao Văn Thu, Bùi Việt Hà, Quách Thị Lê Hà, Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thúy Hiền, Phan Văn Kiệm, Võ Thị Linh, Vũ Nguyên Thành, Võ Thị Thu Thủy 105-111
Nghiên cứu sự oxy hóa của dầu cá trong quá trình chiết và bảo quản Tóm tắt PDF
Đặng Minh Nhật, Lê Văn Hoàng 113-121
Nghiên cứu áp dụng kĩ thuật diafiltration để nâng cao độ tinh khiết của Fructooligosaccharides (FOS) bằng membrane DS-5-DL Tóm tắt PDF
Lê Thị Hồng Ánh, Đống Thị Anh Đào, Nguyễn Đình Thị Như Nguyện 123-131


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP