Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 49, S. 5 (2011) A Formal Analysis Framework for AADL Tóm tắt   PDF
Stefan Björnander Stefan Björnander, Cristina Seceleanu Cristina Seceleanu, Kristina Lundqvist Kristina Lundqvist, Paul Pettersson Paul Pettersson
 
T. 49, S. 5 (2011) A Metamodel for Analysis and Design of Non-Functional Requirement Tóm tắt   PDF
Yi Liu Yi Liu, Zhiyi Ma Zhiyi Ma, Hui Liu Hui Liu, Lai Wei Lai Wei, Weizhong Shao Weizhong Shao
 
T. 49, S. 5 (2011) A Quantum Algorithm for Solving the Traveling Salesman Problem Toàn văn   PDF
Duc Huynh Van Duc Huynh Van, Khanh Bui Doan Khanh Bui Doan, Diep Do Ngoc Diep Do Ngoc
 
T. 49, S. 5 (2011) A Simple Algorithm for Finding Fast, Exactly Tiles Intersect with Polygons Tóm tắt   PDF
Nam Nguyen Vinh Nam Nguyen Vinh, Nam Nguyen Minh Nam Nguyen Minh, Bac Le Hoai Bac Le Hoai
 
T. 49, S. 5 (2011) A Song – Author Relationship Extractor for Vietnamese news articles Tóm tắt   PDF
Hoai-Duc Tuan-Nguyen Hoai-Duc Tuan-Nguyen, Thanh-Quyen Doan-Thi Thanh-Quyen Doan-Thi, Mi-Ni Tran-Thi Mi-Ni Tran-Thi, Bao Quoc Ho Bao Quoc Ho
 
T. 44, S. 2 (2006) Advanced Elgamal thuật toán mật mã khoá bất đối xứng tương lai Tóm tắt   PDF
Liên Hông Phạm, Sơn Thành Nguyẽn
 
T. 44, S. 2 (2006) Ảnh hưởng của nhóm chức acrylat trong monome và oligome đến quá trình khâu mạch quang của hệ acrylat-ankyt-DOP Tóm tắt   PDF
Thị Việt Triều Nguyễn, Văn Tâm Lương
 
T. 49, S. 4 (2011) An effect to handle the inter-leaving pseudo noise sequences. Tóm tắt   PDF
Bui Lai An, Nguyen Thuy Anh
 
T. 44, S. 2 (2006) Ankyl Hóa Toluen Bằng Metanol Trên Xúc Tác Zeolit Tóm tắt   PDF
Bạch Đình Đặng, Tùng Quang Nguyễn, Tuyên Mai
 
T. 49, S. 6 (2011) ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUY HOẠCH THỰC NGHIỆM TRONG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU BLEND BA CẤU TỬ TRÊN CƠ SỞ NBR – PVC – CR Tóm tắt   PDF
Phạm Hồng Hải, Đỗ Quang Kháng
 
T. 48, S. 1 (2010) Áp dụng biến đổi sóng con phân tích tín hiệu điện tim dựa trên các điểm kì dị Tóm tắt
Nguyễn Hữu Trung
 
T. 50, S. 4 (2012) ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG TÍCH LŨY HOẠT CHẤT SAPONIN THÔNG QUA NUÔI CẤY MÔ SẸO VÀ CÂY SÂM NGỌC LINH (PANAX VIETNAMENSIS HA ET GRUSHV.) IN VITRO Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Cương, Nguyễn Bá Nam, Trần Công Luận, Bùi Thế Vinh, Dương Tuấn Nhựt
 
T. 52, S. 1 (2014) ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT BỔ SUNG HỮU CƠ LÊN QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHỒI LAN VÂN HÀI (PAPHIOPEDILUM CALLOSUM) NUÔI CẤY IN VITRO Tóm tắt   PDF
Vũ Quốc Luận, Trịnh Thị Hương, Nguyễn Phúc Huy, Đỗ Khắc Thịnh, Dương Tấn Nhựt
 
T. 51, S. 5 (2013) ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN KHẢ NĂNG TẠO KHÍ HYDRO SINH HỌC CỦA CHỦNG VI KHUẨN Tr2 PHÂN LẬP Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN VI HIẾU KHÍ Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Yến, Vương Thị Nga, Lại Thuý Hiền, Nguyễn Thị Thu Huyền
 
T. 50, S. 3 (2012) ẢNH HƯỞNG CỦA Nd 3+ ĐẾN CẤU TRÚC VÀ HOẠT TÍNH QUANG XÚC TÁC CỦA BỘT Nd-TiO2 KÍCH THƯỚC NANO ĐIỀU CHẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUỶ NHIỆT VÀ THỦY PHÂN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hưng, Ngô Sỹ Lương, Đặng Thị Thanh Lê, Nguyễn Văn Khanh
 
T. 49, S. 6 (2011) ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN CACBON, NITƠ VÀ NaCl ĐỐI VỚI SINH TRƯỞNG VÀ SINH TỔNG HỢP BACTERIOCIN CỦA CÁC CHỦNG LACTOCOCCUS PĐ14, PĐ2.9 VÀ BV20 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Đà, Hoa Thị Minh Tú, Lê Thanh Bình
 
T. 49, S. 3 (2011) ẢNH HƯỞNG CỦA POLYME SIÊU HẤP THỤ NƯỚC ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LOÀI CÂY HỌ ĐẬU TRỒNG TRÊN BÃI THẢI KHAI THÁC THAN – MỎ THAN NÚI HỒNG - TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Khôi, Thân Văn Hiệp, Trịnh Đức Công, Trần Đức Thắng, Phạm Thị Thu Hà
 
T. 51, S. 4 (2013) ẢNH HƯỞNG CỦA THAN HOẠT TÍNH VÀ NUÔI CẤY THOÁNG KHÍ LÊN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY HOA ĐỒNG TIỀN (GERBERA JAMESONII) IN VITRO VÀ EX VITRO Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Yến, Nguyễn Phúc Huy, Hoàng Văn Cương, Nguyễn Thị Nhật Linh, Nguyễn Bá Nam, Vũ Quốc Luật, Vương Tuấn Nhựt
 
T. 51, S. 4 (2013) ẢNH HƯỞNG HỖ TRỢ CỦA CÁC ION IODUA ĐẾN SỰ ỨC CHẾ ĂN MÒN THÉP CARBON BỞI HEXAMETHYLENETETRAMINE TRONG NƯỚC VÀ NHŨ TƯƠNG “CONDENSATE/NƯỚC” Tóm tắt   PDF
Vũ Đình Huy, Lưu Hoàng Tâm, Lê Văn Thuận, Thái Nhi Hiệp, Phan Thanh Bình
 
T. 53, S. 5 (2015) Ảnh hưởng của hàm lượng chất xúc tiến naphtenat coban đến quá trình khâu mạch của hệ đóng rắn trên cơ sở vinyleste của nhựa epoxy dian và styren Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thiên Vương, Nguyễn Thị Việt Triều
 
T. 48, S. 1 (2010) Ảnh hưởng các tham số trong bảng SAM điều kiện đối với phương pháp điều khiển sử dụng đại số gia tử Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Minh
 
T. 53, S. 5 (2015) Ảnh hưởng của Aminoreductone tới sự sinh trưởng của vi khuẩn gây hư hỏng thực phẩm trong môi trường nuôi cấy và trong sữa Tóm tắt   PDF
Vũ Thu Trang
 
T. 52, S. 4 (2014) Ảnh hưởng của bột tái phân tán tới tính chất của vữa xi măng tươi Tóm tắt   PDF
Phan Văn Tiến
 
T. 49, S. 4 (2011) Ảnh hưởng của biến dạng kéo dọc trục đến tính dẫn điện của ống nanô các bon đơn lớp. Tóm tắt   PDF
Đỗ Văn Trường, Nguyễn Tuấn Hưng
 
T. 53, S. 1 (2015) Ảnh hưởng của biến dạng tạp chất cực nguồn tới hoạt động của các tranzito xuyên hầm ngang và dọc Tóm tắt   PDF
Lưu Thế Vinh, Nguyễn Đăng Chiến
 
1 - 25 trong số 707 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP