T. 48, S. 2 (2010)

Mục lục

Articles

Giải pháp nhúng cho các bộ điều khiển giao thông áp dụng vào thực trạng giao thông Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Thúy Anh 1-10
Kiểm soát tiếng ồn tích cực sử dụng mạng nơron mờ loại 2 Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Tuấn, Trần Quốc Cường, Dương Hoài Nghĩa, Nguyễn Hữu Phương 11-22
Các hợp chất phenylpropanoid glucoside từ cây bạch đồng nữ Clerodendrum philipinum Schauer Tóm tắt PDF
Hà Vân Oanh, Phạm Xuân Sinh, Nguyễn Thái An, Tạ Mạnh Hùng, Châu Văn Minh, Nguyễn Phương Thảo, Phan Văn Kiệm 23-30
Nghiên cứu quy trình tách tinh dầu và Transanethol từ đại hồi vụ chiêm của Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Minh Tú, Hori Natsuko, Vũ Thành Trung, Sawamura Masayoshi, Phạm Văn Thiêm 31-35
Nghiên cứu tạo điện cực Tyrosinase từ Aspergillus oryzae TP01 và ứng dụng Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Xuân Sâm, Đỗ Thị Thu Huyền, Đặng Thị Thu 37-45
Tổng hợp điện hóa dung dịch peroxocacbonic và triển vọng ứng dụng của nó cho mục đích khử trùng Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoài Châu, Nguyễn Văn Hà, Ngô Quốc Bưu 47-54
Ảnh hưởng của ion kim loại đến khả năng sinh tổng hợp enzim glucooxydaza từ chủng nấm mốc Aspergillus niger 9.4 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thúy Hường, Ngô Tiến Hiển, Nguyễn Minh Thu, Khuất Thị Thủy, Đàm Lam Thanh, Trần Thị Châu 57-66
Nghiên cứu công nghệ tạo hương liệu dạng bột từ cyclodextrin Tóm tắt PDF
Bùi Quang Thuật 67-69
Nghiên cứu ảnh hưởng của N, P lên khả năng sinh trưởng và tích lũy asen của loài dương xỉ Pteris vittata L Tóm tắt PDF
Bùi Thị Kim Anh, Trần Văn Tựa, Đặng Đình Kim, Phạm Thị Huyền Trang 71-78
Phương pháp nghiên cứu thu gom và vận chuyển rác nghiên cứu tại 6 địa bàn của Hà Nội Tóm tắt PDF
Ngô Kim Chi, Nguyễn Minh Tâm, Đặng Ngọc Phượng 79-89
Chế tạo và nghiên cứu tính chất của sensor oxy sử dụng vi điện cực vàng dạng tổ hợp Tóm tắt PDF
Vũ Thị Thu Hà, Đặng Thị Tố Nữ 91-98
Nghiên cứu tính chất lưu biến, cơ lí và nhiệt của vật liệu polyme compozit polyvinylclorit/gypsum phế thải Tóm tắt PDF
Nguyễn Vũ Giang 99-107
So sánh các bộ điều khiển mờ với bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử đối với lò nhiệt Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Duy, Vũ Như Lân 109-121
Một thuật toán rút gọn bề mặt biểu diễn mô hình 3D Tóm tắt PDF
Đỗ Năng Toàn, Nguyễn Văn Huân 123-133


Tạp chí Khoa học và Công Nghệ / Journal of Science and Technology ISSN: 0866 708X

VietnamJOL is supported by INASP