S. 31 (2019)

Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 04 (31)/2019

Mục lục

Bài viết

Khái niệm tội phạm theo luật hình sự Việt Nam hiện hành và định hướng tiếp tục hoàn thiện trong tương lai (Kỳ 2 và hết) Tóm tắt PDF
Lê Cảm 6
Tiếp tục đổi mới tư duy pháp lý trong pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức Cách mạng công nghiệp 4.0 (Kỳ 1) Tóm tắt PDF
Trịnh Tiến Việt 11
Vấn đề miễn chấp hành hình phạt Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Thủy 10
Một số vướng mắc trong quyết định hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội và giải pháp hoàn thiện Tóm tắt PDF
Vương Thị Hà 6
Một số nguyên nhân và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Phong 5
Quy định pháp luật về chức năng đại diện chủ sở hữu toàn dân của Nhà nước đối với đất đai - Một số bất cập và kiến nghị hoàn thiện Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Thắng 9
Hoàn thiện pháp luật về hạn chế quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp năm 2013 Tóm tắt PDF
Lê Thị Thu Hằng 8
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Tóm tắt PDF
Bùi Đức Hậu 3
Hợp đồng có giá trị lớn theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ, pháp luật của Vương quốc Anh và một số gợi ý cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Thị Trang 8