Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

Ý

Ý, Lê Thành

B

Ba, Phan Văn
Bader, Jeffrey A.
Balackij, E.
Balaeva, O. N., Khoa quản lý đại cương và Quản trị chiến lược, Trường Đại học kinh tế Moskva (Đại học Nghiên cứu quốc gia Nga)
Balaeva, M. Predvoditeleva, O., Trường Tổng hợp quốc gia - Trường kinh tế cao cấp
Baldacci, E, Chuyên viên kinh tế thuộc Ban phát triển con người của WB khu vực Mỹ Latin và vùng Caribbe
Ban biên tập,
Ban biên tập, , VASS
Ban biên tập, Tạp chí, VASS
Ban biên tập, Tạp chí Thông tin KHXH, VASS
Ban biên tập, , VASS
Ban biên tập, Tạp chí Thông tin KHXH, Viện Thông tin KHXH, VASS
Ban biên tập, Tạp chí Thông tin KHXH, VASS
Ban biên tập, Tc Thông tin khxh, VASS
Ban biên tập, Thông tin Khoa học xã hội
Ban biên tập, Thông tin Khoa học xã hội, VASS
Ban biên tập, Thông tin KHXH, VASS
Ban biên tập, TTKHXH
Ban biên tập, TTKHXH, VASS
Ban biên tập tạp chí, Thông tin KHXH, VASS
Ban biên tập tạp chí, Thông tin KHXH
Barova, Catherina
Báo, Nguyễn Thị
Báo, Nguyễn Thị, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

51 - 75 trong số 1190 mục    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Thông tin Khoa học xã hội/Social Sciences Information Review ISSN:0866-8647

VietnamJOL is supported by INASP