Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 6 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tình hình lưu hành mầm bệnh và miễn dịch với virus gây bệnh Gumboro ở gà trên một số địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong mùa Xuân-Hè năm 2011

Phạm Hồng Sơn và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT         Sử dụng phương pháp trắc định xê lệch ngưng kết gián tiếp chuẩn (SSIA) để xét nghiệm các mẫu phân và dịch họng gà lấy từ gà giết mổ và gà nuôi tại các trung tâm ở một số huyện thuộc ba vùng khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế trong mùa Xuân-Hè năm 2011 kết quả là đã xác định được tỉ lệ nhiễm virut Gumboro ở phân gà xấp xỉ bằng 36%, dao động từ 30% (huyện Hương Thủy) đến 46% (huyện A Lưới), trong khi đó ở dịch họng gà tỷ lệ nhiễm virut Gumboro là 30%, dao động từ 21% (huyện HươngThủy) đến 43% (huyện A Lưới). Tuy nhiên, tỉ lệ nhiễm virut này giữa các vùng không có sự sai khác cóý nghĩa. thống kê. Mặt khác, mẫu phân cho kết quả phát hiện kháng nguyên Gumboro cao hơn so với mẫu dịch họng nhưng sai khác này cũng không có ý nghĩa thống kê. Vì vậy, để xét nghiệm chẩn đoán phát hiện kháng nguyên Gumboro thì có thể sử dụng cả hai loại bệnh phẩm, nhưng mẫu phân có ưu điểm là dễ thu hơn và độ nhạy phát hiện kháng nguyên Gumboro cao hơn. Kết quả xét nghiệm với phản ứng ngưng kết hồng cầu gián tiếp (IHA) từ những mẫu huyết thanh gà giết mổ cho thấy tỉ lệ phát hiện kháng nguyên này thấp, chi vào khoảng 20%, số gà có kháng thể chống virut Gumboro với hiệu giá trung bình nhân (GMT) là khá thấp, chỉ vào khoảng 1,54. Vì vậy, khả năng phát sinh dịch Gumboro ở gà tại chỗ vẫn ở mức độ cao.        Từ khóa:, Gà, Bệnh Gumboro, , Phương pháp SSIA, Tỷ lệ nhiễm, Thừa Thiên- Huế, 

Toàn văn: PDF