T. 19, S. 6 (2012)

số 6-2012

Mục lục

Nghiên cứu khoa học

Đánh giá hiệu lực vacxin cúm H5N1 (chủng NIBRG14) trên một số clade lưu hành ở Việt Nam năm 2011và phân tích đặc tính di truyền của virut H5N1 clade 2.3.2.1b Tóm tắt PDF
Đậu Huy Tùng và cs 1-11
MỨC ĐỘ NHIỄM VIRUT PRRS VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỄM GHÉP PRRSV – LEPTOSPIRA LÊN NĂNG SUẤT SINH SẢN HEO NÁI TẠI TỈNH TIỀN GIANG Tóm tắt PDF
Cao Văn Thật và cs 12-16
ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ CỦA DỊCH PRRS NĂM 2010-2011 VÀ MỘT SỐ ỨNG DỤNG AN TOÀN SINH HỌC TẠI 3 HUYỆN CỦA TỈNH TIỀN GIANG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mến và cs 17-21
KHẢO SÁT TÌNH HÌNH NHIỄM GHÉP HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP VỚI DỊCH TẢ HEO TẠI CÁC TỈNH BẠC LIÊU VÀ SÓC TRĂNG Tóm tắt PDF
Lý Thị Liên Khai và cs 22-32
Tình hình lưu hành mầm bệnh và miễn dịch với virus gây bệnh Gumboro ở gà trên một số địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong mùa Xuân-Hè năm 2011 Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Sơn và cs 33-40
XÁC ĐỊNH SỰ LÂY TRUYỀN DỌC CỦA VIRUT GÂY BỆNH DỊCH TẢ VỊT TỪ ĐÀN VỊT SINH SẢN SANG VỊT CON BẰNG KỸ THUẬT PCR VÀ RT-PCR Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Bichs và cs 41-46
KẾT QUẢ PHÂN LẬP VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA CÁC CHỦNG PASTEURELLA MULTOCIDA Ở LỢN DƯƠNG TÍNH VỚI VIRUT HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP TẠI TỈNH BẮC GIANG Tóm tắt PDF
Lê Văn Dương và cs 47-51
XÁC ĐỊNH MỘT SỐ GEN KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN ESCHERICHIA COLI O157: H7 PHÂN LẬP TỪ TRÂU BÒ KHỎE MẠNH TẠI MỘT SỐ TỈNH NAM TRUNG BỘ Tóm tắt PDF
Bùi Thị Ba và cs 52-60
THÀNH PHẦN LOÀI KIẾN - KÝ CHỦ TRUNG GIAN CỦA SÁN DÂY RAILLIETINA SPP. KÝ SINH Ở GÀ THẢ VƯỜN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thi Kin Lan và cs 61-65
XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG CHLORAMPHENICOL TRONG SỮA BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG HAI LẦN KHỐI PHỔ (LC/MS/MS) Tóm tắt PDF
Chử Văn Tuất và cs 66-75
Nghiên cứu khả năng gây bệnh và gây đáp ứng miễn dịch của virut gây bệnh hoại tử thần kinh trên cá mú nuôi ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Thị Tâm và cs 76-80

Nâng cao - Tham khảo

ĐỐI XỬ NHÂN ĐẠO VỚI ĐỘNG VẬT Tóm tắt PDF
Đậu Ngọc Hào dịch 81-84

Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành

GIỐNG GỐC VÀ GIỐNG SẢN XUẤT TRONG VIỆC CHẾ TẠO VACXIN ( Bài tổng hợp) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Hà 85-88
YẾU TỐ NGUY CƠ CỦA BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG GIA SÚC TẠI MỘT SỐ XÃ CÓ DỊCH TẠI TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ Tóm tắt PDF
Lê Thanh An và cs 89-91