Tạp chí Khoa học và công nghệ Giao thông vận tải, S. 26 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CHẬM TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TẠI HUYỆN BÌNH CHÁNH

Lê Văn Trọng, Phạm Quang Văn, Phạm Xuân Hùng

Tóm tắt


Chậm tiến độ thi công gây nên hậu quả là làm chậm tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án, gia tăng chi phí dự án, làm giảm uy tín người ra quyết định đầu tư, chủ đầu tư và cũng gây ảnh hưởng đến điều kiện dân sinh. Bằng phân tích lý thuyết và khảo sát thực tế, nhóm tác giả đã phân tích, đánh giá và đo lường bốn nhóm nhân tố ảnh hưởng đến chậm tiến độ thi công các công trình giao thông tại huyện Bình Chánh gồm chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu xây dựng và các yếu tố bên ngoài từ đó đưa ra những đề xuất để khắc phục.


Toàn văn: PDF