Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC VÀ HÒA NHẬP CHO HỌC PHẦN XÁC SUẤT THỐNG KÊ NHẰM NÂNG CAO KỸ NĂNG MỀM VÀ THÚC ĐẨY SINH VIÊN HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Phạm Thanh Hiếu, Mai Thị Ngọc Hà, Vũ Thị Thu Loan
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC ĐỌC MỞ RỘNG ĐỂ CẢI THIỆN KHẢ NĂNG ĐỌC CỦA SINH VIÊN Tóm tắt
Phạm Thị Hoàng Ngân, Mai Thị Thanh Thu, Trần Văn Đăng
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY NHẰM NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 11 TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Vũ Đình Bắc, Hoàng Thị Hồng Hạnh, Lại Thu Uyên
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) SỬ DỤNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Nguyễn Lan Hương, Văn Thị Quỳnh Hoa
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ SỰ KẾT TINH PHONG CÁCH SỐNG CẦN, KIỆM, LIÊM CHÍNH TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Thúy Hoa
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ SỰ TỒN TẠI DUY NHẤT NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI BÀI TOÁN GIÁ TRỊ BIÊN PHI TUYẾN CẤP BỐN ĐẦY ĐỦ Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Kim Quy, Nguyễn Thị Thu Hường
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC SO SÁNH CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI Ở SẢN PHỤ CON SO TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN TRONG 2 GIAI ĐOẠN 2013 VÀ 2018 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Anh, Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Xuân Thành
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ SONG SONG HÓA VIỆC CHỌN TÂM VÀ TÍNH VÉC TƠ TRỌNG SỐ CHO PHƯƠNG PHÁP KHÔNG LƯỚI RBF-FD GIẢI PHƯƠNG TRÌNH POISSON Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Oanh, Ngô Mạnh Tưởng
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC SÁNG KIẾN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI Tóm tắt   PDF
Hà Minh Tuân, Nguyễn Minh Tuấn, Khuất Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hải Long
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC TÁCH DÒNG GEN Lc HOẠT HÓA SINH TỔNG HỢP ANTHOCYANIN Ở CÂY NGÔ NẾP ĐỊA PHƯƠNG (ZEA MAYS SUBSP. CERATINA (KUELSHOV) ZHUK) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Khuyên, Phạm Thị Thanh Nhàn
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC TÌNH HÌNH MẮC BỆNH GẠO (Swine Cysticercucois) TRÊN ĐÀN LỢN TẠI MỘT SỐ HUYỆN CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Lan, Đỗ Thị Lan Phương, Nguyễn Thị Ngân
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC TÍCH HỢP KIẾN THỨC VỀ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ, BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TỈNH LẠNG SƠN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Trường, Hoàng Thị Nụ
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG TRONG CÂY RAU VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO SỨC KHỎE TẠI VÙNG TRỒNG RAU HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Võ Hữu Công
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TÍNH TOÁN VỊ TRÍ VÀ DUNG LƯỢNG BÙ TỐI ƯU TRONG LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP XÉT ĐẾN TÍNH NGẪU NHIÊN CỦA PHỤ TẢI Tóm tắt   PDF
Vũ Văn Thắng, Nguyễn Văn Viên, Triệu Đức Tụng
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC TỐI ƯU BIỂU HIỆN CsLAR1 TÁI TỔ HỢP TRONG VI KHUẨN E. COLI ROSETTA VÀ PHÂN TÍCH HOẠT TÍNH Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Thu Yến, Nguyễn Thị Yến, Huỳnh Thị Thu Huệ, Nguyễn Hải Đăng
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SEMINAR TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC DI TRUYỀN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH Tóm tắt   PDF
Nguyen Hai Ha
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỔ HỢP TỔ MÁY TRONG ĐIỀU ĐỘ KINH TẾ HỆ THỐNG ĐIỆN Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Sanh, Trần Hoàng Hiệp
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP MỘT SỐ AZOMETIN TỪ DẪN XUẤT 4-(2-AMINOETHYL) BENZENSULFONAMIDE Tóm tắt   PDF
Hoàng Thanh Đưc
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TỔNG HỢP MỘT SỐ XETON alpha,beta- KHÔNG NO ĐI TỪ 6-AXETYL-5-HIĐROXI-4-METYLCUMARIN Tóm tắt   PDF
Dương Ngọc Toàn
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ TỪ KHỞI NGHĨA BẮC SƠN ĐẾN CĂN CỨ ĐỊA BẮC SƠN - VÕ NHAI Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Thu Thủy
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC THÀNH PHẦN THỨC ĂN CỦA LOÀI ẾCH CÂY ĐẦU TO Polypedates megacephalus Hallowell, 1861 Ở TỈNH LAI CHÂU Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Ngoc
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THÁI NGUYÊN VỚI CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI THU - ĐÔNG NĂM 1950 Tóm tắt   PDF
Đặng Văn Duy
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ TRUYỀN CẮT XA CỦA RƠLE KHOẢNG CÁCH KỸ THUẬT SỐ TOSHIBA GRZ200 Tóm tắt   PDF
Vũ Phan Huấn, Lê Kim Hùng
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tân Tiến, Bùi Thanh Thủy, Đỗ Phạm Thủy Vân, Đào Thị Thu Hoài, Đinh Mạnh Hùng, Vừ Thị Bích Thiều, Đồng Thị Thùy Linh
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Bính, Dương Tố Quỳnh
 
201 - 225 trong số 307 mục << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>