Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 PHÁT TRIỂN BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH Tóm tắt   PDF
Phạm Văn Tiến, Nguyễn Thị Thùy Dung, Phạm Công Ngọc
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Trần Việt Cường, Nguyễn Phúc Chỉnh
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Danh Nam
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TRỞ THÀNH SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI LỰ Ở BẢN HON (TAM ĐƯỜNG – LAI CHÂU) Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Phương Nga, Nguyễn Hồng Vân
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thùy Dung, Đào Thị Hồng
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG CURCUMIN TRONG HUYẾT TƯƠNG THỎ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Thành
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG XẠ KHUẨN SINH KHÁNG SINH ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG VI KHUẨN GRAM DƯƠNG Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hiền, Đỗ Bích Duệ, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Xuân Vũ
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÂN LỚP VỊ TRÍ PROTEIN FARNESYLATION VỚI MÁY HỖ TRỢ VECTOR (SVM) VÀ CÂY QUYẾT DỊNH Tóm tắt   PDF
Trần Thị Xuân, Nguyễn Văn Núi
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHÂN TÍCH ỨNG XỬ KẾT CẤU KHUNG NHÀ MỘT TẦNG CÓ VẾT NỨT DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG NGẪU NHIÊN Tóm tắt
Dương Thế Hùng
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hòa Nhã, Nguyễn Thị Thu Hà
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN MỘT SỐ QUẢNG CÁO CỦA NIVEA Tóm tắt
Nguyễn Trọng Du, Nguyễn Thị Phượng, Dương Hồng Yến
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÁC NHÓM HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Hòa Nhã, Nguyễn Thị Oanh, Ngô Hoài Thu
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC PHÂN TÍCH ĐA HÌNH MỘT SỐ GEN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA ĐÀN LỢN MÓNG CÁI BỐ MẸ PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC CHỌN GIỐNG Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Hương Hà, Vũ Thị Phương Ngoan, Phó Thị Thúy Hằng
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC PHÂN TÍCH TÍNH ĐẶC THÙ TRONG CẤU TRÚC CỦA TIỂU PHẦN NUCLEAR FACTOR-YA Ở CÂY HỌ ĐẬU Tóm tắt   PDF
Chu Đức Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Phạm Phương Thu, Phạm Thị Lý Thu, Phạm Thị Xuân, La Việt Hồng
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐỌC VÀ NGHE SONG SONG GRADED STORIES Tóm tắt
Nguyễn Thị Huế, Phạm Thị Hoàng Ngân, Mai Thị Thanh Thu, Vũ Thị Thu Phương
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP KHÔNG LƯỚI RBF-FD GIẢI PHƯƠNG TRÌNH POISSON TRONG KHÔNG GIAN BA CHIỀU VỚI K- ĐIỂM GẦN NHẤT Tóm tắt   PDF
Ngô Mạnh Tưởng, Nguyễn Thị Thanh Giang, Nguyễn Thị Nhung
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP LẶP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP CAO VỚI HỆ SỐ PHỤ THUỘC CÁC PHIẾM HÀM TÍCH PHÂN Tóm tắt   PDF
Vũ Vinh Quang, Lại Văn Trung
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ PHƯƠNG PHÁP TỔNG QUÁT TỔNG HỢP CHẤM LƯỢNG TỬ CARBON PHA TẠP KIM LOẠI Tóm tắt   PDF
Mai Xuân Dũng, Nguyễn Thi Quỳnh, Phạm Thi Mai, Nguyễn Thị Tuyến, Nguyễn Thị Lan Anh, Lê Thi Phương, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Kiều Trinh, Vũ Anh Đức, Phạm Trường Long
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG CÁCH MẠNG VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Hòa
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẬN DỤNG TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 12 THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ LŨY THỪA, MŨ, LÔGARIT Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Hạnh Lâm, Phạm Thị Thu Hằng, Đoàn Ánh Dương, Lã Thị Thu Sen
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 SAO ĐỔI NGÔI CỦA CHU VĂN – MỘT TIỂU THUYẾT CHÂN THỰC VỚI DẤU ẤN “TIÊN BÁO” TRÊN PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG PHẢN ÁNH Tóm tắt   PDF
Đoàn Đức Hải
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT CÔNG Ở HUYỆN PHONG PHÚ, TỈNH AN GIANG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX Tóm tắt   PDF
Bùi Hoàng Tân, Võ Ngọc Hiển
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC SỬ DỤNG KĨ THUẬT DẠY HỌC THEO TRẠM ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ HÓA HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG 3 - CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 12 Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Hiền, Lê Huy Hoàng, Nguyễn Việt Hoằng
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC SỬ DỤNG MÃ VẠCH DNA ĐỂ ĐỊNH DANH LOÀI LAN KIM TUYẾN (Anoectochilus setaceus Blume) THU TẠI THUẬN CHÂU, SƠN LA, VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lò Thị Mai Thu, Trịnh Thị Thủy, Chu Hoàng Mậu
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P2 SỬ DỤNG MÃ VẠCH DNA ĐỂ ĐỊNH LOẠI LOÀI SUM LIÊN (Adinandra lienii) THU TẠI TỈNH LÀO CAI, VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hữu Quân, Kiều Thị Trà Giang
 
176 - 200 trong số 307 mục << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>