Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 MỤC LỤC Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC Mục lục Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ MODEL ON RANKING MANUFACTURERS OF THE NETWORK IN THE AUTOMOTIVE PRODUCING SUPPLY CHAIN Tóm tắt   PDF
Phạm Thu Hằng
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH KINH TẾ HỢP TÁC DO PHỤ NỮ LÀM CHỦ TẠI TỈNH TRÀ VINH Tóm tắt   PDF
Hà Minh Tuân, Mai Thị Huyền Trang, Nguyễn Minh Tuấn, Vũ Thị Hải Anh, Kiều Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hiền Thương
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) NÂNG CAO KHẢ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN DÂN TỘC THIỂU SỐ KHÔNG CHUYÊN NGỮ NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC Tóm tắt
Vũ Đình Bắc, Hoàng Thị Hồng Hạnh, Lý Mai Hương
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 NÂNG CAO ĐỘNG LỰC HỌC VIẾT CHO SINH VIÊN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP MANG TÍNH HỢP TÁC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Phan Thị Hòa, Phùng Thị Hải Vân, Trịnh Thanh Điệp
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CẤU TRÚC ĐẾN HOẠT ĐỘNG VẬN HÀNH CỦA TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hồng Anh, Phạm Thị Ngọc Dung
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG THỨC GIÁ THỂ KHÁC NHAU TỚI SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG HOA HỒNG BISHOP’S CASTLE TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Hà Minh Tuân, Lê Hồng Phượng, Nguyễn Minh Tuấn
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ TRỒNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LAN KIM TUYẾN (Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl.) TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hương Xiêm, Lê Sỹ Lợi, Lê Thị Hảo
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP RUỘT BẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY SƠN ĐẬU (SOPHORA TONKINENSIS GAGNEP) TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM Tóm tắt   PDF
Bùi Lan Anh, Trần Minh Hòa, Nguyễn Thúy Hà
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÂM CANH ĐẾN NĂNG SUẤT TỎI ĐỒNG MU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tình, Phạm Bằng Phương, Bùi Tri Thức, Nguyễn Văn Bình, Vi Đại Lâm, Lưu Hồng Sơn, Ngô Xuân Bình
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TUỔI CÂY, VỊ TRÍ TRÊN THÂN CÂY ĐẾN MỘT SỐ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CỦA LUỒNG (Dendrocalamus barbatus Hsueh et D. Z. Li) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn Chương
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU BẢO TỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Quốc Thịnh, Phạm Thùy Linh, Ngô Thị Huyền Trang, Đồng Quang Huy
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 NGHIÊN CỨU BỔ SUNG DINH DƯỠNG QUA LÁ CHO CÂY ỔI ĐÀI LOAN TẠI MÔ HÌNH KHOA NÔNG HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tóm tắt   PDF
Trần Đình Hà, Lê Kiều Oanh
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ LIÊN KẾT GIỮA CÁC THÀNH VIÊN TRONG CHUỖI CUNG ỨNG SẢN PHẨM CHÈ THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thủy, Ngô Thị Hương Giang, La Quý Dương
 
T. 199, S. 06: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (Số đặc biệt bằng tiếng Anh) NGHIÊN CỨU CÁCH SỬ DỤNG THỰC ĐƠN VÀ BIỂN QUẢNG CÁO Ở THỊ TRẤN SAPA, LÀO CAI Tóm tắt
Vũ Đình Bắc, Nguyễn Thị Phương Dung, Dương Thị Hoàng, Đoàn Mỹ Hạnh
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN TRỊ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TÁC NGHIỆP TẠI CÁC KHÁCH SẠN 3 SAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lê Thị Anh, Phùng Thị Kim Anh
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO DIODE PHÁT QUANG TRÊN NỀN VẬT LIỆU Ge/Si PHA TẠP ĐIỆN TỬ MẬT ĐỘ CAO ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC QUANG ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP Tóm tắt   PDF
Lương Thị Kim Phượng
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ BA CHỨC NĂNG: LÀM LẠNH - SƯỞI ẤM - KHỬ ẨM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Công Vinh, Nguyễn Thị Hồng Nhung
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU DỰ BÁO HIỆN TƯỢNG ĐÀN HỒI SAU BIẾN DẠNG DẺO KHI TẠO HÌNH CHỮ U CHO TẤM VẬT LIỆU DP590 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đức Toàn, Vương Gia Hải
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG CÁC KIỂU SỬ DỤNG ĐẤT CHÍNH, TÍNH CHẤT ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN ĐỒNG HỶ,TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thu Hiền, Trần Thị Hương, Đào Thị Thu Hương
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Fe(III) CỦA THAN CHẾ TẠO TỪ CÂY SEN HOẠT HÓA BẰNG AXIT SUNFURIC Tóm tắt   PDF
Vũ Thị Hậu
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ QUANG HỢP CỦA MỘT SỐ GIỐNG KHOAI TÂY (Solanum tuberosum L.) TRONG ĐIỀU KIỆN MẶN NHÂN TẠO Tóm tắt   PDF
Đỗ Tú Linh, Điêu Thị Mai Hoa
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG QUÝT NGỌT KHÔNG HẠT (Citrus Unshiu Marc) TẠI BẮC KẠN VÀ THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Tuấn, Luân Thị Đẹp, Hà Minh Tuân, Hứa Thị Toàn, Nguyễn Khánh Phượng
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ DÒNG, GIỐNG ĐẬU TƯƠNG VỤ XUÂN 2018 TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Lưu Thị Xuyến, Triệu Lưu Huyền Trang, Trần Trung Kiên, Nguyễn Thị Mai Thảo
 
101 - 125 trong số 307 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>