Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU BIẾN TRƯỜNG TRAO ĐỔI DỊCH VÀ LỰC KHÁNG TỪ THEO PHƯƠNG VUÔNG GÓC TRONG MÀNG ĐA LỚP [Co/Pd]/IrMn Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Cao Thị Thanh Hải, Đinh Hùng Mạnh, Đỗ Hùng Mạnh, Vũ Đình Lãm, Nguyễn Văn Đăng
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN ỔN ĐỊNH DÂY CHUYỀN HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG Tóm tắt   PDF
Hoàng Thị Thương, Đỗ Thị Mai, Nguyễn Thị Thanh Bình, Đỗ Thị Hiên
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO CHO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA CẤP NGUỒN BỞI NGHỊCH LƯU BA MỨC SỬ DỤNG MÔ HÌNH HIL-FPGA Tóm tắt   PDF
Mai Văn Chung, Phạm Thi Kim Huệ, Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Văn Liễn
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ CHO HAI ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU LÀM VIỆC SONG SONG NỐI CỨNG TRỤC Tóm tắt   PDF
Lê Hồng Thu, Nguyễn Thị Thu Hiền, Vũ Thị Oanh
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P2 ĐIỀU TRA, NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MỘT SỐ LOÀI CÂY THUỐC BỊ ĐE DỌA TẠI XÃ QUÂN CHU, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Mai Hoàng Đạt
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC ĐỊNH DANH VÀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CỦA HỌ GEN MÃ HÓA PROTEIN VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG SUCROSE Ở CÂY ĐẬU GÀ (Cicer arietinum) Tóm tắt   PDF
Chu Đức Hà, Phùng Thị Vượng, Chu Thị Hồng, Phạm Thị Lý Thu, Phạm Phương Thu, Trần Thị Phương Liên, La Việt Hồng
 
T. 204, S. 11: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ ƯỚC LƯỢNG XÁC SUẤT THIỆT HẠI TRONG MÔ HÌNH BẢO HIỂM TỔNG QUÁT ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC VỚI DÃY BIẾN NGẪU NHIÊN PHỤ THUỘC Tóm tắt   PDF
Phùng Duy Quang
 
301 - 307 trong số 307 mục << < 8 9 10 11 12 13