Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 THỰC TRẠNG KHÓ KHĂN TRONG GIAO TIẾP Ở TRẺ PHỔ TỰ KỶ 3-4 TUỔI Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Hằng, Mai Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Tú Anh
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, VỀ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG VÀ DỰ ĐỊNH PHÒNG NGỪA CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN NĂM 2018 Tóm tắt   PDF
Lê Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Tú Ngọc
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON NGOÀI CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thúy
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TẬT KHÚC XẠ CỦA TÂN SINH VIÊN BÁC SĨ ĐA KHOA NĂM HỌC 2018 – 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thùy Linh, Bùi Thị Hương Dung, Lương Thị Hải Hà
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC TẬP LUYỆN MÔN AEROBIC CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN THỂ DỤC THỂ THAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đào Thị Hoa Quỳnh
 
T. 194, S. 01: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC THỰC TRẠNG ĐIỀU TRỊ DỌA ĐẺ NON TẠI KHOA SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2017 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Thị Anh, Hoàng Quốc Huy
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ BUỒNG CỘNG HƯỞNG CHO LASER RẮN Nd:GLASS ĐƯỢC BƠM BẰNG LASER DIODE Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hảo, Phạm Thế Tân, Trịnh Thị Lình, Nguyễn Viết Hoằng
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT LÒ ĐIỆN TRỞ TRÊN CƠ SỞ HỆ MỜ VÀ PLC S7 300 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Tùng, Hoàng Văn Thực, Đào Thị Phượng, Phạm Xuân Kiên
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN DẠY HỌC PHẦN KIẾN THỨC “CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH. MOMEN LỰC” THEO CÁC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đỗ Huy Khôi
 
T. 202, S. 09: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC THIẾT KẾ VECTOR CHUYỂN GEN THỰC VẬT MANG GEN MÃ HÓA PROTEIN DREB7 CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thanh Kim Hường, Vì Thị Xuân Thủy, Chu Hoàng Mậu
 
T. 200, S. 07: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VÀ THỰC NGHIỆM CẮT BĂM PHỤ PHẨM CÂY NÔNG NGHIỆP Tóm tắt   PDF
Ngô Quốc Huy, Nguyễn Thanh Toàn, Vũ Văn Đam
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 THUẬN CHÂU SAU 10 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 185-QĐ/TW, NGÀY 03/9/2008 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Minh Hoa
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THƠ MIÊN DI – NHÌN TỪ CÁI BIỂU ĐẠT Tóm tắt   PDF
Hoàng Điệp, La Nguyệt Anh
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ THƯƠNG ĐIẾM NAGASAKI TRONG CHIẾN LƯỢC ĐÔNG Á CỦA BỒ ĐÀO NHA (THẾ KỶ XVI - XVII) Tóm tắt   PDF
Dương Thị Huyền
 
T. 195, S. 02: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN ỔN ĐỊNH MŨ TOÀN CỤC CỦA MẠNG NƠRON TẾ BÀO CÓ XUNG VÀ TRỄ BIẾN THIÊN Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Nhàn, Nguyễn Thị Hiền
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC TPR (TOTAL PHYSICAL RESPONSE): MỘT SỐ ƯU, NHƯỢC ĐIỂM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Huế, Mai Thị Thanh Thu, Phạm Thị Hoàng Ngân
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ TRONG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO SẢN PHẨM ĐỊA PHƯƠNG Tóm tắt   PDF
Hứa Thị Minh Hồng
 
T. 197, S. 04: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC - P1 TRIỆU CHỨNG VÀ BỆNH TÍCH Ở CHÓ MẮC BỆNH CARE TẠI THÀNH PHỐ BẮC GIANG, TỈNH BẮC GIANG VÀ BIỆN PHÁP ĐIỀU TRỊ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng Phúc, Phạm Diệu Thùy, Cao Thị Trang
 
T. 201, S. 08: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ TRUYỀN DẠY LÀN ĐIỆU HÁT THEN TÀY TRONG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC Ở HUYỆN ĐỊNH HOÁ, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Xuân Tùng
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH – YẾU TỐ NỀN TẢNG QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG CỦA QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA Tóm tắt   PDF
Đinh Thị Huyền Trang
 
T. 198, S. 05: KHOA HỌC GIÁO DỤC TĂNG CƯỜNG NỘI DUNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CÔNG DÂN CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mai Anh, Nguyễn Thị Hoàng Lan
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ SỬ DỤNG VỐN VAY ĐỐI VỚI THANH NIÊN NÔNG THÔN TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Tạ Thị Thanh Huyền, Trần Thị Ngọc Thơ
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỈNH ỦY THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC DÂN VẬN HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Bùi Văn Tiên
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P2 VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN Tóm tắt   PDF
Trần Minh Nghĩa
 
T. 196, S. 03: KHOA HỌC XÃ HỘI - NHÂN VĂN - KINH TẾ (XHK) - P1 VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN TẠI QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Chí Hiếu
 
226 - 250 trong số 307 mục << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>