Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T.194 S.1 (2019) Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CHE SÁNG VÀ HỖN HỢP RUỘT BẦU ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY SƯA (DABEGIA TONKINENSIS PRAIN) GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM Tóm tắt   PDF
Đào Hồng Thuận, Đàm Văn Vinh, Đào Thị Thu Hương
 
T.194 S.1 (2019) Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược ẢNH HƯỞNG CỦA LO ÂU TRƯỚC MỔ ĐẾN SỰ HỒI PHỤC CỦA BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT Ổ BỤNG TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Anh Vũ, Nguyễn Thị Sơn
 
T.194 S.1 (2019) Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN SỰ NHIỄM BẨN VỎ TRỨNG VỊT TRONG ĐIỀU KIỆN CHĂN NUÔI TẬP TRUNG TẠI TỈNH HÀ TĨNH Tóm tắt   PDF
Trần Thanh Vân, Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Võ Văn Hùng
 
T.194 S.1 (2019) Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược ỨNG DỤNG PCR ĐẶC HIỆU METHYL HÓA PHÁT HIỆN METHYL HÓA GEN DAPK VÀ RASSF1A TRONG MẪU MÁU BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thị Hải Yến, Nguyễn Văn Đô, Nguyễn Thanh Bình
 
T.196 S.3 (2019) Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)- P2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN NĂM THỨ NHẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Hoàng Thị Thu, Phùng Thị Thu Hà
 
T.194 S.1 (2019) Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược CẬP NHẬT THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ (AMPHIBIA) VÀ BÒ SÁT (REPTILIA) Ở TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Ngọc, Phạm Văn Anh
 
T.195 S.2 (2019) Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ GIA CÔNG BÁNH RĂNG CÓ SỐ RĂNG LÀ SỐ NGUYÊN TỐ LỚN HƠN 100 TRÊN MÁY PHAY LĂN RĂNG VÀ ỨNG DỤNG MÁY TÍNH TRONG TÍNH TOÁN ĐIỀU CHỈNH Tóm tắt   PDF
Dương Công Định
 
T.196 S.3 (2019) Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)- P2 GIÁI PHÁP NÂNG CAO KỸ NĂNG VIẾT TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN LỚP CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đặng Thị Ngọc Anh, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Hiền Lương
 
T.196 S.3 (2019) Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)- P2 GIÁO DỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VỀ HẠN CHẾ SỬ DỤNG TÚI NILON Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Viên, Vũ Thị Phương, Nguyễn Thị Hồng
 
T.196 S.3 (2019) Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK) - P.1 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Đào Thị Hương, Nguyễn Thị Gấm, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Phùng Quân
 
T.196 S.3 (2019) Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK) - P.1 GIẢI PHÁP TRONG THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT PHỤC VỤ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BÌNH THUẬN, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Trần Thị Ngọc Hà
 
T.194 S.1 (2019) Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược KẾT QUẢ CỦA THỞ CPAP TRONG ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP CẤP TẠI KHOA NỘI HÔ HẤP- NỘI TIẾT BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2017 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thu Minh, Đoàn Thị Huệ, Nguyễn Bích Hoàng
 
T.194 S.1 (2019) Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược KIẾN THỨC CỦA BÀ MẸ VỀ BỆNH PHẾ QUẢN TẠI TRUNG TÂM NHI KHOA, BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2018 Tóm tắt   PDF
Đoàn Thị Huệ
 
T.194 S.1 (2019) Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG SINH CỦA NGƯỜI DÂN PHƯỜNG PHÚ DIỄN, QUẬN BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hải Hà, Trần Thị Thanh Huệ, Đinh Xuân Bách
 
T.195 S.2 (2019) Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ MÔ PHỎNG HỆ THỐNG LẠNH BẢO QUẢN THỰC PHẨM TRÊN SIMSCAPE CỦA MATLAB & SIMULINK Tóm tắt   PDF
Dương Chính Cương, Nguyễn Đức Trung
 
T.196 S.3 (2019) Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)- P2 MỐI QUAN HỆ GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC - DOANH NGHIỆP TRONG NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TRIPLE HELIX TẠI VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Việt Hà
 
T.196 S.3 (2019) Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK) - P.1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH MĂNG TÂY TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Dương Thị Thu Hoài, Kiều Thị Thu Hương, Cù Ngọc Bắc, Vũ Thị Hải Anh, Nguyễn Thị Hiền Thương
 
T.196 S.3 (2019) Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK) - P.1 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Thùy Vân, Lê Thành Thế
 
T.194 S.1 (2019) Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HÀNH CHO TRẺ BÚ SỚM CỦA BÀ MẸ TẠI KHOA SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2018 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Sơn, Trần Anh Vũ
 
T.195 S.2 (2019) Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật - Công nghệ MỤC LỤC Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
T.196 S.3 (2019) Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK) - P.1 MỤC LỤC Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
T.194 S.1 (2019) Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược Mục lục Tóm tắt   PDF
Văn phòng Tạp chí
 
T.196 S.3 (2019) Khoa học Xã Hội - Nhân văn - Kinh tế (XHK)- P2 NÂNG CAO ĐỘNG LỰC HỌC VIẾT CHO SINH VIÊN THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP MANG TÍNH HỢP TÁC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Tóm tắt
Phan Thị Hòa, Phùng Thị Hải Vân, Trịnh Thanh Điệp
 
T.194 S.1 (2019) Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CÔNG THỨC GIÁ THỂ KHÁC NHAU TỚI SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG HOA HỒNG BISHOP’S CASTLE TẠI THÁI NGUYÊN Tóm tắt   PDF
Hà Minh Tuân, Lê Hồng Phượng, Nguyễn Minh Tuấn
 
T.194 S.1 (2019) Khoa học Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Y Dược NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÂM CANH ĐẾN NĂNG SUẤT TỎI ĐỒNG MU Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Tình, Phạm Bằng Phương, Bùi Tri Thức, Nguyễn Văn Bình, Vi Đại Lâm, Lưu Hồng Sơn, Ngô Xuân Bình
 
1 - 25 trong số 85 mục 1 2 3 4 > >>