Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 225, S. 02

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN CÂN BẰNG CHO HỆ THỐNG TREO BÁN TÍCH CỰC ĐỂ NÂNG CAO ĐỘ ÊM DỊU CỦA Ô TÔ

Vũ Văn Tấn

Tóm tắt


Độ êm dịu chuyển động là một yếu tố quan trọng trong việc thiết kế ô tô. Có nhiều cách tiếp cận có thể được sử dụng để nâng cao đặc tính này, trong đó các nhà nghiên cứu Việt Nam và thế giới quan tâm đến hệ thống treo bán tích cực. Bài báo này giới thiệu phương pháp điều khiển cân bằng được sử dụng cho hệ thống treo bán tích cực với hai chiến lược điều khiển bao gồm bộ điều khiển cân bằng on-off và liên tục. Ý tưởng chính của chiến lược này là lực giảm chấn được điều khiển thay đổi sao cho có biên độ bằng với lực của lò xo nhưng ngược dấu. Điều này sẽ giảm gia tốc thẳng đứng của thân xe. Kết quả mô phỏng trên miền thời gian chỉ rõ rằng bằng cách sử dụng phương pháp điều khiển cân bằng, giá trị sai lệch bình phương trung bình của dịch chuyển thân xe, góc lắc dọc thân xe và gia tốc của chúng giảm từ 25% đến 50% so với hệ thống treo bị động.