Tạp chí Khoa học kiểm sát, S. 35 (2020)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về các tội xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của phụ nữ, trẻ em

Trần Công Phàn

Tóm tắt


Tình trạng xâm hại phụ nữ, trẻ em tại Việt Nam những năm gần đây có diễn biến rất phức tạp và ngày càng nghiêm trọng khiến công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này cũng gặp nhiều khó khăn. Trong bài viết này, tác giả đưa ra một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm về các tội xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của phụ nữ, trẻ em.


Toàn văn: PDF