Liên hệ tạp chí

Địa chỉ gửi thư

Số 59, ngõ 230 Đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Đầu mối

Hà Ngô Vi Hương
Biên tập viên
Đại học Kiểm sát
Số 59, ngõ 230 Đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0977959033
Email: huonghnv.bavt@gmail.com

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Điện thoại: 0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn