Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 10 (2019): Tạp chí số 10 (xuất bản tháng 12-2019) TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG TẠP CHÍ NĂM 2019 Tóm tắt   PDF
BBT Ban Biên tập
 
S. 10 (2019): Tạp chí số 10 (xuất bản tháng 12-2019) TỔNG QUAN HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “CÔNG TÁC TUYỂN SINH - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP” TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG Tóm tắt   PDF
BBT Ban Biên tập
 
S. 8 (2019): Tạp chí số 8 (xuất bản tháng 6-2019) THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO NGOẠI KHOÁ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Toàn Năng, Trần Trí Hải
 
S. 8 (2019): Tạp chí số 8 (xuất bản tháng 6-2019) THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO NAM SINH VIÊN ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trọng Tài
 
S. 8 (2019): Tạp chí số 8 (xuất bản tháng 6-2019) THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO GIAI ĐOẠN 2006 - 2015 Tóm tắt   PDF
Nguyễn Mỹ Việt, Nguyễn Đình Chung
 
S. 9 (2019): Tạp chí Số 9 - tháng 9/2019 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ BÓNG CHUYỀN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Phạm Ngọc Tú
 
S. 9 (2019): Tạp chí Số 9 - tháng 9/2019 THỰC TRẠNG KỸ THUẬT ĐÁNH BÓNG XOÁY LÊN THUẬN TAY CỦA SINH VIÊN CHUYÊN SÂU QUẦN VỢT NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI Tóm tắt   PDF
Bùi Nhật Thành
 
S. 9 (2019): Tạp chí Số 9 - tháng 9/2019 THỰC TRẠNG PHONG TRÀO BÓNG CHUYỀN NÔNG DÂN HUYỆN TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Sấm
 
S. 9 (2019): Tạp chí Số 9 - tháng 9/2019 THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH VÕ TAEKWONDO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Bích Thủy
 
S. 8 (2019): Tạp chí số 8 (xuất bản tháng 6-2019) TRÀO LƯU TẬP LUYỆN YOGA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Hồ Thị Thắm
 
S. 10 (2019): Tạp chí số 10 (xuất bản tháng 12-2019) VẬN DỤNG TRÒ CHƠI TRONG GIẢNG DẠY TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG Tóm tắt   PDF
Phùng Thị Cúc
 
S. 9 (2019): Tạp chí Số 9 - tháng 9/2019 XÁC ĐỊNH CÁC TEST ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CHO NAM SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẦN VỢT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG Tóm tắt   PDF
Lê Tiến Hùng
 
S. 10 (2019): Tạp chí số 10 (xuất bản tháng 12-2019) XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN VÀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHUNG CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Long
 
S. 9 (2019): Tạp chí Số 9 - tháng 9/2019 XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT Tóm tắt   PDF
Phan Bửu Tú
 
S. 9 (2019): Tạp chí Số 9 - tháng 9/2019 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỨC BỀN CHO SINH VIÊN ĐỘI TUYỂN FUTSAL NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT Tóm tắt   PDF
Cai Văn Hòa
 
S. 9 (2019): Tạp chí Số 9 - tháng 9/2019 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HỌC TẬP NHÓM CHO SINH VIÊN NGÀNH GDTC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG Tóm tắt   PDF
Bùi Đăng Toản
 
S. 8 (2019): Tạp chí số 8 (xuất bản tháng 6-2019) ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRÌNH ĐỘ TẬP LUYỆN CỦA NAM VĐV CẦU LÔNG LỨA TUỔI 13-14 TP ĐÀ NẴNG Tóm tắt   PDF
Trần Thị Kim Thoa
 
S. 10 (2019): Tạp chí số 10 (xuất bản tháng 12-2019) ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng
 
26 - 43 trong số 43 mục << < 1 2