TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO THỂ THAO

Tạp chí của Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

Ảnh trang chủ tạp chí

S. 9 (2019)

Mục lục

Bài viết

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH MỘT SỐ HỢP CHẤT DOPING (ANBOLIC (AN), FUROSEMIDE (FU) VÀ METHANDIENONE (ME)) TRONG THỂ THAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA Tóm tắt PDF
Nguyễn Nho Dũng 4
THỰC TRẠNG KỸ THUẬT ĐÁNH BÓNG XOÁY LÊN THUẬN TAY CỦA SINH VIÊN CHUYÊN SÂU QUẦN VỢT NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Bùi Nhật Thành 11
LỰA CHỌN CÁC TEST ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC VÀ KỸ THUẬT CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN VOVINAM LỨA TUỔI 16-17 TỈNH BẾN TRE Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Tấn 16
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HỌC TẬP NHÓM CHO SINH VIÊN NGÀNH GDTC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG Tóm tắt PDF
Bùi Đăng Toản 23
LỰA CHỌN, ỨNG DỤNG XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CHO NAM SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH BÓNG CHUYỀN KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC HUẾ Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Long 28