Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 10 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VẬN DỤNG TRÒ CHƠI TRONG GIẢNG DẠY TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Phùng Thị Cúc

Tóm tắt


Kết quả chính của bào báo là khảo sát được thực trạng vận dụng trò chơi tronggiảng dạy Tâm lý học đại cương cho sinh viên trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng. Các nội dung đánh giá gồm: Mức độ vận dụng phương pháp tổ chức trò chơi trong giảng dạy Tâm lý học đại cương, mức độ vận dụng thành thạo phương pháp tổ chức trò chơi trong giảng dạy TLHĐC, nguyên nhân việc vận dụng chưa phổ biến phương pháp tổ chức trò chơi trong giảng dạy TLHĐC, hiệu quả giảng dạy khi giảng viên vận dụng phương pháp tổ chức trò chơi môn TLHĐC.

Toàn văn: PDF