Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, T. 10 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HUẤN LUYỆN SỨC NHANH CHO ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ FUTSAL NAM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Tăng Phú Đức

Tóm tắt


Bằng cách sử dụng các phương pháp khoa học thường quy trong nghiên cứukhoa học TDTT, bài viết đã lựa chọn được 43 bài tập huấn luyện sức nhanh cho đội tuyển bóng đá futsal nam sinh viên trường Đại học Tiền Giang. Bước đầu ứng dụng các bài tập đã lựa chọn vào trong thực tế và đánh giá hiệu quả. Kết quả, sau 1 năm áp dụng các bài tập đã xây dựng và lựa chọn vào tập luyện thi đấu thì sức nhanh của các em đội tuyển bóng đá futsal nam sinh viên đều được nâng lên đáng kể.

Toàn văn: PDF