Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 9 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ BÓNG CHUYỀN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI

Phạm Ngọc Tú

Tóm tắt


Bài viết sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, phương phápphỏng vấn toạ đàm, phương pháp quan sát sư phạm và phương pháp toán học thống kê nhằm đánh giá thực trạng hoạt động câu lạc bộ (CLB) bóng chuyền sinh viên trường Đại học Sư phạm TDTT (TDTT) Hà Nội, để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa của sinh viên nhà trường.

Toàn văn: PDF