Tạp chí Khoa học và Đào tạo Thể thao, S. 9 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG KỸ THUẬT ĐÁNH BÓNG XOÁY LÊN THUẬN TAY CỦA SINH VIÊN CHUYÊN SÂU QUẦN VỢT NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI

Bùi Nhật Thành

Tóm tắt


Bài viết sử dụng phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu; Phương phápphỏng vấn; Phương pháp toán thống kê và phương pháp kiểm tra sư phạm nhằm đánh giá thực trạng kỹ thuật đánh bóng xoáy lên thuận tay của nam sinh viên chuyên sâu quần vợt năm nhất trường Đại học Sư phạm TDTT (TDTT) Hà Nội, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo của nhà trường.

Toàn văn: PDF