Chi tiết về Tác giả

Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Trường Đại học Thủ Dầu Một

  • S. 15 (2014) - Bài viết
    Nghiên cứu xuyên văn hóa về Ả đào Việt Nam và Geisha Nhật Bản
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433