Chi tiết về Tác giả

An Sơn, Nguyễn Trường Đại học Đà lạt

  • S. 4 (2012) - Bài viết
    Phương pháp đo cường độ chuyển dời Gamma nối tầng bằng thực nghiệm tại Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433