Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 38 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tách và tinh chế đồng phân quang học bằng phương pháp kết tinh chọn lọc enantioselective crystallization - Trường hợp áp dụng cho hệ amino axit

Lê Minh Tâm, Dương Phước Đạt, Ngô Thị Quỳnh Như, Nguyễn Xuân Thơm, Heike Lorenz, Andreas Seidel-Morgenstern

Tóm tắt


Bài báo này trình bày một hướng tiếp cận mới trong vấn đề tách các đồng phân quang học sử dụng phương pháp kết tinh chọn lọc enantio-selective crystallization. Hệ D,L-arginine được chọn làm đối tượng nghiên cứu. Xuất phát từ hỗn hợp racemate đã được làm giàu sơ bộ, mầm tinh thể của đồng phân mục tiêu L-arginine sẽ được cho vào hệ để tiến hành kết tinh chọn lọc chỉ một đồng phân mong muốn. Kết quả thực nghiệm cho thấy quá trình sinh mầm thứ cấp và phát triển tinh thể của đồng phân mục tiêu được kéo dài đến thời gian cắt (cutting time) nhằm đảm bảo quá trình sinh mầm của racemate không xảy ra để duy trì độ tinh khiết của sản phẩm cuối.

 


Toàn văn: Không đề

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433