Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, S. 38 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xác định hàm lượng formol trong bánh phở và bún đang lưu hành ở thành phố Thủ Dầu Một

Lê Thị Huỳnh Như, Trần Minh Đức

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả xác định hàm lượng formol trong 90 mẫu thực phẩm bao gồm bánh phở (30 mẫu), bún tươi (30 mẫu), hủ tiếu khô (21 mẫu), bún khô (09 mẫu) lấy từ chợ Thủ Dầu Một (30 mẫu), chợ Phú Hòa (30 mẫu) và chợ Phú Mỹ (30 mẫu) thành phố Thủ Dầu Một năm 2018. Formol được xác định bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử với thuốc thử phenylhydrazin, bước sóng đo 520 nm. Kết quả cho thấy: formol đều phát hiện trong tất cả các mẫu thực phẩm nghiên cứu.

 


Toàn văn: Không đề

Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433