T. 60, S. 1 (2020)

Mục lục

Bài viết

Nghiên cứu và xây dựng mô hình in silico trên các dẫn chất ức chế bơm ngược ABCG2/BCRP Tóm tắt
Thái Khắc Minh, Huỳnh Nguyễn Hoài Phương, Nguyễn Minh Châu, Phạm Xuân Tiên, Vương Vân Nhi, Đỗ Trần Giang Sơn, Lê Minh Trí 02-07
Nghiên cứu sàng lọc ảo các chất ức chế trực tiếp IRE1α – RNASE Tóm tắt
Lê Minh Trí, Đỗ Thị Minh Xuân, Nguyễn Hoàng Minh, Hoàng Tùng, Thái Ngọc Trâm, Vương Vân Nhi, Thái Khắc Minh 07-11
Tối ưu hóa công thức bào chế viên nén gliclazid 60 mg giải phóng kéo dài kết hợp cốt thân nước và sơ nước ăn mòn Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Chiến, Dương Thị Sang 11-15
Nghiên cứu điều chế vi nhũ tương chứa đồng thời quercetin và curcumin Tóm tắt
Nguyễn Đức Hạnh, Phan Hoàng Đoan Phương 15-20
Tổng hợp và đánh giá tác động ức chế lipase tuỵ của các dẫn chất 4’-N-(4-hydroxybenzylamino)chalcon Tóm tắt
Võ Thị Cẩm Vân, Nguyễn Ngọc Minh, Lê Thị Mỹ Chi, Trương Văn Đạt, Trần Thành Đạo 20-23, 56
Phân tích đa dạng di truyền của Morinda officinalis ở Việt Nam dựa trên các gene ITS và các gene matK, rbcL và đoạn chèn trnH-psbA trên chloroplast Tóm tắt
Phạm Văn Kiền, Đoàn Cao Sơn, Bùi Hồng Cường, Trần Minh Ngọc, Phạm Thị Minh Tâm, Trần Việt Hùng 24-30
Định lượng đồng thời atorvastatin, amlodipin và perindopril arginin bằng phương pháp HPLC Tóm tắt
Đặng Vy Thảo, Nguyễn Đức Tuấn 31-37
Xây dựng quy trình phân tích đồng phân quang học levocetirizin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Tóm tắt
Lê Thị Thu Cúc, Trần Mỹ Thiên Thanh 38-41
Tổng hợp và thử tác dụng ức chế tế bào ung thư của một số dẫn chất halogen của (E)-N’-(2”-Hydroxy-4”-methoxybenzyliden)-2-(4’-oxoquinazolin-3’(4’H)-yl)acetohydrazid Tóm tắt
Nguyễn Thị Thuận, Lê Công Huân 42-45
Xây dựng quy trình định lượng một số flavonoid trong cao chiết từ cây bìm ba răng (Merremia tridentata L.) bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao Tóm tắt
Nguyễn Việt Cường, Võ Văn Lệnh, Võ Thị Bạch Huệ 46-49
Đánh giá độc tế bào của ba chất tinh khiết tách từ bảy lá một hoa (Paris polyphylla var chinensis Smith.) và CT-1 tách từ khổ sâm cho lá (Croton tonkinensis Gagnep.) in vitro và xác định cơ chế gây chết của CT-1, gracillin trên tế bào ung thư tụy PANC-1 Tóm tắt
Phí Thị Xuyến, Phạm Thị Nguyệt Hằng, Nguyễn Thị Phượng, Đỗ Thị Hà, Nguyễn Minh Khởi, Phương Thiện Thương 50-56
Nghiên cứu mức độ nhiễm các loài của chi Aspergillus Fr.: Fr. và aflatoxin trên vị thuốc liên nhục (Semen Nelumbinis nuciferae) đang lưu hành trên địa bàn Hà Nội Tóm tắt
Trần Trịnh Công, Tạ Mạnh Hùng, Lê Thị Thu Hương 57-61
Khảo sát độc tính cấp và bán trường diễn đường uống trên chuột nhắt của viên nang cứng, viên nang mềm ngải trắng Tóm tắt
Từ Nhật Quang, Trần Đức Lương, Nguyễn Đức Hạnh, Huỳnh Thanh Tuấn, Nguyễn Lê Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đỗ Thị Hồng Tươi 62-65
Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng apigenin-7-glucosid trong cao điều chế từ dương cam cúc bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao Tóm tắt
Trần Thị Thu Hiền, Trần Văn Thành, Võ Thị Bạch Huệ 66-70
Giá trị làm thuốc của các loài thuộc chi Berberis L. (họ Berberidaceae) ở Việt Nam Tóm tắt
Ngô Đức Phương, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Văn Tập, Bùi Văn Thanh 70-72, 41


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861