Tạp chí Dược học, T. 59, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng màng bao tan ở ruột lên khả năng giải phóng dược chất từ viên glipizid giải phóng kéo dài cốt thân nước

Nguyễn Ngọc Chiến, Lê Thị An

Tóm tắt


Thuốc giải phóng kéo dài (GPKD) có nhiều ưu điểm so với thuốc giải phóng ngay. Trong đó, viên nén GPKD cốt thân nước hay được nghiên cứu do dễ bào chế. Tuy nhiên, viên nén cốt thân nước vẫn còn nhiều hạn chế như bị ảnh hưởng nhiều bởi tốc độ khuấy, dao động lớn về độ hòa tan, đặc biệt khó tương đương với viên bơm thẩm thấu. Để tiếp tục nghiên cứu bào chế viên nén glipizid GPKD dạng cốt thân nước, khắc phục những vấn đề còn tồn tại nêu trên, nghiên cứu này được tiến hành nhằm mục tiêu: Đánh giá được ảnh hưởng của màng bao tan ở ruột đến khả năng kiểm soát giải phóng dược chất từ viên glipizid 10 mg cốt thân nước.

Nguyên liệu

Viên nén bơm thẩm thấu OZIDIA 10 mg. Glipizid và hóa chất khác đạt tiêu chuẩn.

Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp bào chế: Bào chế viên nén glipizid 10 mg GPKD theo nghiên cứu trước. Bao viên bằng phương pháp bao màng mỏng, trên thiết bị bao phim Mini Caleva.

- Các phương pháp đánh giá tiêu chuẩn chất lượng viên: Đánh giá độ mài mòn, độ cứng của viên, định lượng, thử nghiệm giải phóng.

Kết quả

Đã đánh giá được ảnh hưởng của các yếu tố công thức đến khả năng kiểm soát GPDC từ viên bao glipizid GPKD cốt thân nước. Công thức viên được lựa chọn có khả kiểm soát giải phóng dược chất trên 16 giờ, độ hòa tan in vitro tương tự với viên đối chiếu.
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861