Tạp chí Dược học, T. 57, S. 9 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của glycyl-funtumin lên mức độ phiên mã gen survivin trên dòng tế bào ung thư phổi A549

Đỗ Hồng Quảng, Đào Thị Mai Anh

Tóm tắt


            Survivin, một protein ức chế quan trọng quá trình chết theo chương trình của tế bào, hiện nay đã được phát hiện ở nhiều loại tế bào ung thư khác nhau ở người. Không những thế, biểu hiện quá mức của survivin luôn gắn với tỷ lệ ác tính, sự kháng hóa trị liệu, tăng tái phát khối u và giảm thời gian sống của bệnh nhân. Đây chính là lý do khiến cho survivin trở thành một trong những đích đầy tiềm năng trong điều trị ung thư. Trong nghiên cứu trước, đã bước đầu phát hiện glycyl funtumin (GF) có khả năng ức chế sự phiên mã gen survivin trên dòng tế bào ung thư vú BT474. Vì vậy, nghiên cứu này tiếp tục khảo sát ảnh hưởng của các nồng độ khác nhau của GF trên dòng tế bào ung thư phổi A549 để có thể khẳng định và làm sáng tỏ hơn tác dụng của hoạt chất này đối với sự phiên mã gen survivin của các tế bào ung thư, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc trên lâm sàng

Nguyên liệu

Glycyl-funtumin (Biệt dược Aslem-Vinphaco), mồi và probe gen survivin, dòng tế bào ung thư phổi A549...

Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nuôi cấy dòng tế bào A549.

- Phương pháp đánh giá mức độ phiên mã gen survivin.

- Xử lý số liệu: Dùng phần mềm SPSS 16.0. 

Kết quả

            Glycyl-funtumin ở nồng độ 6 μg/ml trong 24 giờ có khả năng ức chế sự phiên mã gen survivin trên dòng tế bào ung thư phổi BT474. Ức chế phiên mã gen survivin có thể là một trong các cơ chế góp phần giải thích về khả năng trực tiếp tiêu diệt tế bào ung thư của glyclyl funtumin. Kết quả này gợi mở thêm một hướng phát triển cho việc sử dụng của  glycyl-funtumin (Aslem) trên lâm sàng điều trị ung thư.
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861