Tạp chí Dược học, T. 56, S. 10 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng bộ tiêu chuẩn STOPP/START 2008 trong sàng lọc các đơn thuốc có khả năng không phù hợp trên bệnh nhân cao tuổi tại một bệnh viện tuyến Trung ương ở miền Trung

Nguyễn Ngọc Đoan Trang, Đồng Thị Xuân Phương, Phạm Thị Thúy Vân

Tóm tắt


Kê đơn có khả năng không phù hợp (PIP - Potential Inappropriate Prescribing) là tình trạng  kê đơn một thuốc mà nguy cơ xảy ra biến cố bất lợi vượt quá lợi ích lâm sàng. Điều này bao gồm việc kê đơn các thuốc có khả năng không phù hợp (PIM - Potential Inappropriate Medicine) - kê đơn một thuốc mà có thể được thay thế bởi các biện pháp an toàn và hiệu quả hơn; và thiếu sót trong điều trị (PPO - Potential Prescribing Omissions), bao gồm các trường hợp bỏ sót kê đơn bất kỳ một thuốc nào khi có chỉ định rõ ràng trên lâm sàng. Tình trạng đa bệnh lý, đa dược học (polypharmacy) kèm theo những biến đổi sinh lý dẫn đến thay đổi về dược động học và đáp ứng với thuốc là những nguyên nhân khiến người cao tuổi thường có nguy cơ cao gặp các PIP.

            Nghiên cứu được tiến hành tại một bệnh viện tuyến Trung ương miền Trung, nơi bệnh nhân cao tuổi nhập viện chiếm tỷ lệ không nhỏ, nhằm mục tiêu xác định tỷ lệ xuất hiện PIM và PPO trên bệnh nhân cao tuổi theo tiêu chuẩn STOPP/START 2008 tại bệnh viện này, từ đó có những bàn luận về khả năng áp dụng bộ tiêu chuẩn tại bệnh viện nghiên cứu nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu mô tả tiến cứu. Sử dụng phần mềm SPSS 17.0 để thống kê và phân tích số liệu. Phương pháp hồi quy đa biến logistic được sử dụng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng gặp PIM và PPO.

Kết quả nghiên cứu

            Nghiên cứu đã xác định được tỷ lệ gặp PIM và PPO tại một bệnh viện tuyến Trung ương miền Trung theo bộ tiêu chuẩn STOPP/START 2008. Tỷ lệ các mục của bộ tiêu chuẩn STOPP và START có thể áp dụng được tương ứng là 84,6 và 86,5 % cho thấy có sự tương đồng khá cao về danh mục thuốc.  Hầu hết các PIM phát hiện được từ nghiên cứu đều có thể phòng tránh hoặc thay thế bởi các thuốc khác. Trong khi đó, các PPO chủ yếu liên quan đến thiếu hụt thuốc trên bệnh nhân đái tháo đường. Cần tiến hành thêm các nghiên cứu trên các bộ công cụ khác định kỳ để có thể xác định bộ công cụ khác có độ nhạy cao hơn hoặc phù hợp hơn nhằm phát hiện nhiều hơn các PIP trên lâm sàng ở bệnh nhân cao tuổi.
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861