T. 16, S. 9 (2019)

Mục lục

Bài viết

PHƯƠNG PHÁP TOÁN TỬ FK CHO ION PHÂN TỬ H2+ PHẲNG TRONG ĐIỆN TRƯỜNG ĐỀU Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ý Nhi, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm 301
NGHIÊN CỨU BẰNG MÔ PHỎNG ĐỘNG LỰC HỌC PHÂN TỬ VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH LÀM LẠNH VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH NHIỆT CỦA VẬT LIỆU PENTA-SILICENE Tóm tắt PDF
Huỳnh Anh Huy, Nguyễn Trường Long, Trương Quốc Tuấn, Lê Thị Phúc Lộc, Ông Kim Lẹ, Nguyễn Hoàng Giang, Võ Văn Hoàng 309
KHẢO SÁT SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA SỐ LƯỢNG HISTIDINE TRONG ĐUÔI DUNG HỢP Ở ĐẦU C LÊN SỰ BIỂU HIỆN TIẾT ENDOGLUCANASE B TRONG BACILLUS SUBTILIS Tóm tắt PDF
Lê Dương Vương, Đặng Thị Kim Ngân, Trương Thông, Phan Thị Phượng Trang, Nguyễn Đức Hoàng 323
TĂNG TRƯỞNG VÀ TÍCH LŨY LIPID CỦA VI TẢO PICOCHLORUM SP. DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA NGUỒN NITƠ VÀ PHOSPHOR, VÀ ĐIỀU KIỆN ỨC CHẾ KHÁC NHAU Tóm tắt PDF
Võ Hồng Trung, Nguyễn Thị Hồng Phúc 335
ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG ACID HUMIC TRONG QUÁ TRÌNH Ủ HOAI VỎ CÀ PHÊ BẰNG CHẾ PHẨM E.M VÀ THỬ NGHIỆM BÓN HỖN HỢP Ủ CHO CÂY CÀ PHÊ VỐI (Coffea robusta) Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Hùng 351
ĐA DẠNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ* CỦA BỘ CÁNH ÚP (INSECTA: PLECOPTERA) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ TỈNH THỪA THIÊN – HUẾ Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Ty, Hoàng Đình Trung 360
VẬN DỤNG ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM TRONG DẠY HỌC CÁC HỆ BIỂU ĐẠT CỦA HÀM SỐ BẬC NHẤT Tóm tắt PDF
Tăng Minh Dũng, Dương Anh Khoa 369
BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM THỰC TIỄN CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐỂ TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Nga, Hoàng Phước Muội 382
CỦNG CỐ KIẾN THỨC VỀ HỆ ĐẾM THẬP PHÂN QUA DẠY HỌC ĐO ĐẠI LƯỢNG Ở TIỂU HỌC. MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Tóm tắt PDF
Lê Thị Hoài Châu, Trần Thị Vân 395
SỬ DỤNG PHẦN MỀM TRANSANA ĐỂ XỬ LÍ DỮ LIỆU VIDEO NHẰM ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỌC HỢP TÁC Tóm tắt PDF
Ngô Văn Thiện 412
VẬN DỤNG MÔ HÌNH B-LEARNING VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” – VẬT LÍ 11 THPT VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA GOOGLE CLASSROOM NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH Tóm tắt PDF
Nguyễn Đoàn Thanh Trúc, Phan Gia Anh Vũ 424
TỔ CHỨC DẠY HỌC VẬT LÍ THEO HƯỚNG TRẢI NGHIỆM THÔNG QUA VIỆC CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Năng, Huỳnh Minh Vương 437
XÂY DỰNG PHIẾU QUAN SÁT, ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG GIẢNG DẠY PHỤC VỤ CHO VIỆC ÁP DỤNG KĨ THUẬT VI MÔ TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN ĐỊA LÍ Tóm tắt PDF
Hà Văn Thắng 450
THỰC TRẠNG Ô NHIỄM VÀ SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG ĐẤT TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH VĨNH LONG Tóm tắt PDF
Huỳnh Phi Yến 467
NGHIÊN CỨU SO SÁNH KĨ THUẬT GAMMA TRUYỀN QUA VÀ GAMMA TÁN XẠ TRONG XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ CỦA CHẤT LỎNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Ngọc Huyền, Hoàng Đức Tâm 477
ỨNG DỤNG KĨ THUẬT HUỲNH QUANG TIA X PHẢN XẠ TOÀN PHẦN (TXRF) TRONG PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN TỐ VẾT CỦA NƯỚC HỒ XUÂN HƯƠNG, THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT Tóm tắt PDF
Nguyễn An Sơn, Suk Soo Dong, Nguyễn Thị Minh Sang, Phạm Thị Ngọc Hà, Trần Ngọc Diệu Quỳnh, Nguyễn Đình Trung, Nguyễn Thị Nguyệt Hà, Lê Viết Huy 486
KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA NANOCOMPOSITE ĐƯỢC CHẾ TẠO TỪ LƯU HUỲNH VÀ CACBON KETJENBLACK EC-600JD BIẾN TÍNH Tóm tắt PDF
Bùi Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Hoàng Dương, Phạm Thục Đoan, Thái Ngọc Minh Hoàng, Hoàng Xuân Tùng, Nguyễn Nhị Trự 493


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100