T. 16, S. 4 (2019)

Khoa học Giáo dục

Mục lục

Bài viết A

Biological students’ perception of the advantages and disadvantages of learning English with native and non-native English-speaking teachers Tóm tắt PDF
Pham Cu Thien, Tran Thị Thanh Tuyen, Ly Nhut Thien 5
Enseigner des langues dans le contexte plurilingue du Viet Nam – une experimentation de type eveil aux langues Tóm tắt PDF
Nguyen Thi Tuoi 18
Du discours touristique à la didactique du Français de spécialité Tóm tắt PDF
Nguyen Thuc Thanh Tin, Pham Song Hoang Phuc 29
Nghiên cứu năng lực giao tiếp toán học của học sinh trong một tình huống dạy học đạo hàm Tóm tắt PDF
Lê Thái Bảo Thiên Trung, Vương Vĩnh Phát 40
Tổ chức dạy học một số kiến thức về chủ đề khối đa diện ở lớp 12 theo định hướng giáo dục STEM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Nga, Huỳnh Thắng 53
Những đóng góp tích cực của học tập chuyển đổi đối với sự hình thành và phát triển mô hình sinh kế bền vững Vườn-Ao-Chuồng-Biogas ở Cần Thơ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Phúc, Trần Đức Tuấn, Nguyễn Kim Hồng 67
Ứng dụng cảm biến lực và vi điều khiển arduino để thiết kế bộ thí nghiệm khảo sát hệ số ma sát Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Phúc, Quách Uy Lập, Ngô Minh Nhựt, Nguyễn Lâm Duy 81
Nhu cầu tin trên hệ thống thư viện điện tử của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Sơn, Đỗ Tất Thiên, Nguyễn Thanh Huân 90
Sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ của trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Phạm Thị Lan Phượng, Phạm Thị Hương 101
Thực trạng tự nhận thức bản thân và nhận thức người khác của học sinh trung học cơ sở Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tứ 114
Thực trạng dạy học truyện ngắn theo đặc trưng thể loại ở trường trung học phổ thông Tóm tắt PDF
Dương Thị Hồng Hiếu 125
Đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông Tóm tắt PDF
Nhữ Thị Phương Lan 139
Một số biện pháp phát triển chất lượng đội ngũ giáo viên tiếng Trung tại khu vực phía Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Phước Lộc 151
Thực trạng quản lí đội ngũ giáo viên mầm non các tỉnh miền Trung theo chuẩn nghề nghiệp Tóm tắt PDF
Trần Nguyên Lập 159
Bộ gõ cơ thể từ khái niệm đến ứng dụng trong giáo dục âm nhạc Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Bửu 170
Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động kiểm tra học kì tại các trường trung học cơ sở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Phan Văn Quang 180
Lí thuyết về quản lí hoạt động tư vấn hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông Tóm tắt PDF
Nguyễn Trần Vĩnh Linh 189


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100