T. 16, S. 1 (2019)

Khoa học Giáo dục

Mục lục

Bài viết A

Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông – Kinh nghiệm Đài Loan Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Hồng, Nguyễn Phước Lộc Lộc, Nguyễn Thị Tứ Tứ, Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Lâm Duy, Tống Xuân Tám, Nguyễn Thị Tú, Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Thái Hoài Minh, Mai Thị Thùy Dung, Lê Đức Long 5
From the story of “university autonomy” policy in Taiwan: A look at current higher education reform in Vietnam Tóm tắt PDF
Nguyen Tan Hung 19
Triển vọng ứng dụng khoa học thần kinh nhận thức trong nghiên cứu giáo dục ở Việt Nam: Bài học từ Đài Loan Tóm tắt PDF
Shih-Tseng Tina Huang, Trần Chí Vĩnh Long 30
Đánh giá về thực trạng kĩ năng mềm của sinh viên một số trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Sơn 39
Đóng góp của thuyết nhân học trong phân tích thực hành dạy học của giáo viên: Nghiên cứu một trường hợp Tóm tắt PDF
Lê Thị Hoài Châu, Nguyễn Thị Minh Đào 57
Language and gender: differences in making complaints between males and femalesz Tóm tắt PDF
Le Dinh Tung 48
Một nghiên cứu thực nghiệm về các khó khăn liên quan đến việc học khái niệm tập mở, tập đóng trong không gian mêtric Tóm tắt PDF
Nguyễn Ái Quốc, Lê Minh Tuấn 73
Dạy học hàm số theo định hướng tích hợp ở trường trung học cơ sở Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Đào, Nguyễn Thị Nga 85
Vận dụng mô hình dạy học vừa đúng lúc vào dạy học các định luật bảo toàn Vật lí 10 Tóm tắt PDF
Mai Hoàng Phương, Võ Hữu Trọng 97
Nghiên cứu, ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kĩ – chiến thuật đôi công cho sinh viên chuyên sâu Bóng bàn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiên, Trương Thị Tuyết Châu 107
Vận dụng cấu trúc bài học theo kiểu dạy học nêu vấn đề khi sử dụng “Hồ Chí Minh toàn tập” nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Pháp 117
Nghiên cứu một số bài tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn cho đội tuyển nữ Thể dục nhịp điệu trường tiểu học Đống Đa, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Đinh Sang Giàu, Trần Minh Tuấn 129
Nguyên nhân bạo hành trẻ mầm non tư thục tại khu công nghiệp và vùng phụ cận Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phú Quý, Bùi Thế Bảo 141
Đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên ở cơ sở đào tạo cảnh sát nhân dân về tính cần thiết của rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho học viên Tóm tắt PDF
Vũ Thị Hà 150
Thực trạng quản lí sự phối hợp giữa gia đình – nhà trường tại các trường trung học phổ thông ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Dân 162
Giải pháp đào tạo và bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở đáp ứng dạy học tích hợp môn Lịch sử và Địa lí Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phú 176
Mô hình và xu hướng phát triển trường đại học ngoài công lập ở Singapore Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hương 187


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100