T. 15, S. 12 (2018)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

Tỉ lệ nhiễm sán lá song chủ trên cá hô giống (Catlocarpio siamensis Boulenger, 1898) ở đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Cử Thiện, Lê Thị Trường Linh, Lê Nguyễn Phúc An, Trần Thị Phương Dung 5
Sự tăng trưởng, tích lũy carotenoid và lipid của Dunaliella salina dưới các điều kiện ức chế Tóm tắt PDF
Võ Hồng Trung, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Phúc, Trần Huỳnh Phong, Vũ Thị Thu Hồng 14
Thử nghiệm tạo sản phẩm bột từ trà lên men nguyên liệu trà cám bằng phương pháp sấy phun Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Trần Hà, Nguyễn Thúy Hương 25
Khả năng đối kháng của vi khuẩn Bacillus sp. với vi nấm Neoscytalidium dimidiatum gây bệnh đốm trắng trên thanh long Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thanh Dung, Lê Thanh Bình, Viên Thị Thanh Trúc, Võ Đình Quang 32
Ứng dụng xử lí Metylen Blue bằng than hoạt tính được điều chế từ hạt mắc ca với tác nhân hoạt hóa KOH Tóm tắt PDF
Đào Minh Trung 43
Tổng hợp polycaprolactone có nhóm tiol cuối mạch thông qua phản ứng tiol-michael Tóm tắt PDF
Phùng Thị Thùy Dung, Trương Thu Thủy, Nguyễn Trần Hà, Nguyễn Thị Lệ Thu 52
Tổng hợp, xác định cấu trúc và thăm dò khả năng gây độc tế bào của các phức Cu(II), Zn(II) và Ni(II) chứa 4-dimethylaminobenzaldehyde-N(4) -morpholinylthiosemicarbazone Tóm tắt PDF
Trần Thị Bích Trâm, Trần Bửu Đăng, Dương Bá Vũ 58
Phân lớp ảnh dựa trên tổ hợp đa đặc trưng Tóm tắt PDF
Trần Sơn Hải, Lê Hoàng Thái, Nguyễn Thanh Thủy 67
Phương pháp phát hiện virus máy tính dựa trên hệ miễn dịch nhân tạo kết hợp thông tin từ cấu trúc PE của tập tin trên hệ điều hành Windows Tóm tắt PDF
Nguyễn Tấn Toàn, Vũ Thanh Nguyên, Trịnh Quốc Sơn, Lê Đình Tuấn 82
Thuật toán mô tả các đại số ma trận Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thùy Dương 103
Ứng dụng công nghệ Bluetooth và cảm biến ánh sáng để thiết kế hệ thống vẽ cường độ vân giao thoa, nhiễu xạ Tóm tắt PDF
Ngô Minh Nhựt, Nguyễn Lâm Duy 113
Ảnh hưởng của pha ban đầu của laser lên vị trí điểm dừng trong phổ sóng điều hòa bậc cao của nguyên tử Rydberg Tóm tắt PDF
Phan Thị Ngọc Loan, Đỗ Thị Kim Ngân, Nguyễn Tấn Phú, Trần Phi Hùng 123
Thế màn chắn Cudazzo hiệu chỉnh và yếu tố ma trận cho bài toán exciton hai chiều trong từ trường Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Phước, Trần Đình Bảo Trân, Lê Đại Nam, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm 136
Khảo sát ảnh hưởng của phân cực động lõi-electron lên sóng điều hòa bậc cao của phân tử CO2 Tóm tắt PDF
Lê Thị Cẩm Tú, Phan Thị Ngọc Loan, Hoàng Văn Hưng 146
Yếu tố ma trận cho nguyên tử heli Tóm tắt PDF
Cao Hồ Thanh Xuân, Lý Duy Nhất, Hoàng Đỗ Ngọc Trầm 153
Thiết kế nguyên tắc hệ thống dẫn chùm positron chậm bằng chương trình mô phỏng Simion Tóm tắt PDF
Bùi Xuân Huy, Cao Thanh Long, Trần Quốc Dũng 167
Ứng dụng công nghệ FPGA để thiết kế bộ truyền, nhận dữ liệu giao tiếp với máy tính trên thiết bị DE1 qua đường truyền UART Tóm tắt PDF
Đặng Lành, Phạm Xuân Hải, Trương Trường Sơn 176
Đa dạng các loài cây ăn thịt ở Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát, tỉnh Tây Ninh Tóm tắt PDF
Lương Thị Mỹ Ngọc, Nguyễn Long Điền, Nguyễn Thị Lan Thi 186


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100