Tạp chí Khoa học, T. 16, S. 11 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THỰC TRẠNG MỘT SỐ CHỈ SỐ HÌNH THÁI, THỂ LỰC CỦA TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ DẠNG NHẸ TỪ 9 ĐẾN 11 TUỔI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trịnh Hữu Lộc, Nguyễn Quốc Thắng, Lâm Thanh Minh

Tóm tắt


 

Bằng các phương pháp nghiên cứu phân tích và tổng hợp tài liệu, phỏng vấn, kiểm tra sư phạm và phương pháp thống kê toán, bài viết đã đánh giá thực trạng một số chỉ số hình thái và thể lực của trẻ chậm phát triển trí tuệ (CPTTT) dạng nhẹ từ 9 đến 11 tuổi ở một số trường chuyên biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) (thời điểm năm 2017). Kết quả nghiên cứu cho thấy: i) Về hình thái, chiều cao đứng, cân nặng và BMI của trẻ CPTTT từ 9 đến 11 tuổi là tương đương so với trẻ bình thường ở cùng độ tuổi và giới tính, ngoại trừ chiều cao nhóm nữ CPTTT 11 tuổi; ii) Về thể lực, trẻ CPTTT từ 9 đến 11 tuổi kém hơn trẻ bình thường cùng độ tuổi ở tất cả các chỉ số. Kết quả nghiên cứu này có thể làm cơ sở cho việc nghiên cứu các bài tập phù hợp hơn cho đối tượng này trong gian đoạn hiện nay.


 


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100