T. 21, S. 2 (2016)

Mục lục

Bài báo

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHỨC CHẤT 2- HIĐROXYNICOTINAT CỦA Eu(III), Gd(III) VÀ PHỨC CHẤT HỖN HỢP CỦA CHÚNG VỚI O-PHENANTROLIN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiền Lan, Vũ Thị Vân Anh 1
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN C TRONG LÁ CÂY CHÙM NGÂY BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON - AMPE HÒA TAN ANOT Tóm tắt PDF
Dương Thị Tú Anh, Cao Văn Hoàng 10
TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN NHẢ HẤP THỤ CỦA FENOBUCARB TỪ ĐẤT VÀO NƯỚC DƯỚI ẢNH HƯỞNG ĐỒNG THỜI CỦA CÁC BON HỮU CƠ HÒA TAN, CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT VÀ NATRI OXALAT Tóm tắt PDF
Trịnh Thu Hà, Đặng Thị Mai, W. Strowble Bjarne, Lê Trường Giang 19
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỨA THUỐC NHUỘM HOẠT TÍNH PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA VỚI ĐIỆN CỰC ANOT THÉP 304 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lan Phương, Nguyễn Ngọc Lân, Trần Thị Hiền, Trần Thị Ánh Ngọc 27
TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC VÀ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Mn2+ CỦA OXIT NANO ZnO CÓ PHA TẠP Fe3+ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Quang Hải, Lê Thị Bích Ngọc 36
NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHUYỂN HÓA CÁC HỢP CHẤT NITROPHENOL BẰNG MỘT SỐ QUÁ TRÌNH OXI HÓA NÂNG CAO DỰA TRÊN CƠ SỞ HIỆU ỨNG UV-H2O2 Tóm tắt PDF
Đỗ Ngọc Khuê, Đỗ Bình Minh, Vũ Quang Bách, Đào Duy Hưng, Nguyễn Văn Hoàng, Tô Văn Thiệp, Nguyễn Vân Anh 42
TỔNG HỢP 5-FORMYL-2,4-DIMETHYL-1H-PYRROLE-3- CARBOXYLIC ACID LÀM TÁC NHÂN ĐIỀU CHẾ THUỐC SUNITINIB CHỐNG UNG THƯ Tóm tắt PDF
Lương Thị Mỹ Hạnh, Trần Thị Thanh Vân, Mạc Đình Hùng 51
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP OXIT CeO2 CÓ KÍCH THƯỚC NANOMET BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT CHÁY SỬ DỤNG TÁC NHÂN OXALYL DIHYDRAZIN (ODH) Tóm tắt PDF
Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Liên 56
ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ PHA TẠP CaO VÀ CuO ĐẾN ĐẶC TRƯNG VÀ HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA OXIT HỖN HỢP CaO-CuO-CeO2 ĐƯỢC TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Hương Huế, Nguyễn Văn Quang 61
TỒNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA PHỨC CHẤT HỖN HỢP CỦA EUROPI (III) VỚI BENZOYLTRIFLOAXETONAT VÀ 2,2’ – DIPYRIDIN N,N’ – DIOXIT Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Hà, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Hùng Huy, Lê Hữu Trung, Nguyễn Thanh Nhàn 69
NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH CHẤT MA TÚY TỔNG HỢP MA VÀ MDMA TRONG MẪU TÓC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ Tóm tắt PDF
Phạm Quốc Chinh, Lê Thu Thảo, Trần Anh Dũng, Trần Thị Thúy, Trần Việt Hùng 75
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA THUỐC NỔ PBX DẺO CHỨA HEXOGEN VÀ POLYSTIREN Tóm tắt PDF
Phan Đức Nhân, Đoàn Minh Khai 82
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHỨC CHẤT 2- HIĐROXYNICOTINAT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM NẶNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiền Lan, Nguyễn Kim Chi 92
TỔNG HỢP VÀ THĂM DÒ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA PHỨC CHẤT YTECBI VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ L-ASPATIC VÀ O-PHENANTROLIN Tóm tắt PDF
Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Hữu Quân, Lê Thị Tuyết 99
DỰ ĐOÁN KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG DUNG DỊCH NƯỚC CỦA LÁ CÂY ĐỂ LÀM VẬT LIỆU HẤP PHỤ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI BIẾN ĐỔI FOURIER (FTIR) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Sức 105
TỔNG HỢP PHỨC CHẤT RUTHENI(II) POLYPYRIDYL ỨNG DỤNG LÀM ĐẦU DÒ HUỲNH QUANG PHÁT HIỆN MỘT SỐ PHÂN TỬ SINH HỌC Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Thuận, Trần Quang Tùng, Nguyễn Xuân Trường 112
NGHIÊN CỨU HÒA TÁCH QUẶNG URANI CHƯA PHONG HÓA BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRỘN Ủ VỚI QUY MÔ 30 KG/MẺ Tóm tắt PDF
Thân Văn Liên 120
ĐỊNH LƯỢNG ĐỒNG THỜI SULFAGUANIDIN, SULFAMETHOXAZOL VÀ TRIMETHOPRIM TRONG THUỐC VIÊN NÉN SỬ DỤNG CÙNG MÔ HÌNH HỒI QUY CẤU TỬ CHÍNH (PCR)TỪ DỮ LIỆU PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN Tóm tắt PDF
Tạ Thị Thảo, Bùi Xuân Thành, Vũ Thị Huệ, Đoàn Thị Huyền 127
XÁC ĐỊNH AMONI VÀ KALI TRONG DỊCH CHIẾT CỦA MẪU ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN SỬ DỤNG DETECTOR ĐỘ DẪN KHÔNG TIẾP XÚC (CE-C4D) Tóm tắt PDF
Nguyen Van Anh, Do Thi Trang, Ha Van Lau, Duong Viet Hung, Pham Tien Duc, Nguyen Thi Anh Huong, Le Thu Hien 135
NGHIÊN CỨU CHIẾT SẮT TỪ BÙN ĐỎ ĐỂ PHÂN HỦY METHYLENE XANH BẰNG HỆ FENTON CẢI TIẾN FE(III)-OXALAT/H2O2/MẶT TRỜI Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Thu Thảo, Bùi Xuân Vững 144
XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG FOMANDEHIT PHÁT TÁN TRONG VÁN GỖ NHÂN TẠO Tóm tắt PDF
Cao Thị Thúy Hải, Tạ Thị Thảo 151


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224