T. 20, S. 3 (2015)

Mục lục

Bài báo

PHÁT HIỆN NHANH BÀO TỬ VI KHUẨN BACILLUS ANTHRACIS BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ MIỄN DỊCH Tóm tắt PDF
Hoàng Thế yên, Lê Trọng Văn, Nguyễn Thị Nga, Trần Minh Trí, Nguyễn Thành Đạt, Đinh Duy Kháng, Bùi Phương Thuận 1
NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM NHÓM NHẸ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN VỚI DETECTOR ĐỘ DẪN KHÔNG TIẾP XÚC (CE - C4D) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Văn Ri, Lê Đức Dũng, Hoàng Văn Chung, Nguyễn Thị Ánh Hường 8
NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC ĐA PHỐI TỬ TRONG HỆ Nd(III)-4-(3-METYL-2-PYRIDYLAZO) REZOCXIN - AXIT AXETIC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG Tóm tắt PDF
Phạm Yên Khang, Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn Cần, Dương Văn Hậu 14
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA LÁ CÂY MÍT Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Hải, Lê Hữu Thọ, Đỗ Văn Nhật Trường, Nguyễn Thị Thanh Mai 20
XÁC ĐỊNH PARACETAMOL VÀ AXIT ASCORBIC TRONG DƯỢC PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ ĐẠO HÀM Tóm tắt PDF
Trần Thúc Bình, Nguyễn Đức Thái 29
TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH PHỔ NGHIỆM MỘT SỐ DẪN XUẤT DIHYDROFURAN MỚI CÓ CHỨA FLO VÀ DỊ VÒNG THIOPHEN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Tố Uyên, Nguyễn Văn Hạ 40
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VẬT LIỆU VỎ TRẤU BIẾN TÍNH LÀM VẬT LIỆU CHIẾT PHA RẮN KẾT HỢP VỚI PHƯƠNG PHÁP F-AAS ĐỂ XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT CRÔM Tóm tắt PDF
Đặng Ngọc Định, Trương Thị Hương, Phạm Thị Ngọc Mai, Nguyễn Xuân Trung 49
NGHIÊN CỨU PHỔ NMR CỦA MỘT SỐ HỢP CHẤT 2-ARYL-4- (5’-HIĐROXI-4’-METYLCOUMARIN-6’-YL)-1,5-BENZOTHIAZEPIN Tóm tắt PDF
Dương Ngọc Toàn 57
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DẦU DO VÀ BDF TỚI MỘT SỐ VI SINH VẬT TRONG NƯỚC BIỂN Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng phương Lan, Nguyễn Thế Đông, Nguyễn Quang Trung 63
NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP OXIT NANO ZnAl2O4 BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỐT CHÁY GEL Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Quang Hải 69
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Fe(III), Ni(II) CỦA THAN CHẾ TẠO TỪ BẸ CHUỐI Tóm tắt PDF
Lê Hữu Thiềng, Trần Thị Huế, Hoàng Thị Nhạn 75
TINH DẦU LÁ TRẦU PIPER BETLE L. VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC Tóm tắt PDF
Huỳnh Kỳ Trân, Trần Nguyễn Ngọc Châu, Hà Mỹ Thuận, Nguyễn Khoa Nam, Đỗ Việt Hà, Trần Thị Ngọc Thanh, Phạm Thị Ánh, Chu Phạm Ngọc Sơn 80
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ AMONI TRONG NƯỚC THẢI BẰNG QUẶNG PYROLUSIT TỰ NHIÊN VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Huệ, Lê Thị Thảo, Phùng Đức Hòa, Vũ Văn Tú, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Hương Giang 91
NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ SỰ HIỆN DIỆN CỦA 20 DƯ LƯỢNG DƯỢC PHẨM TRONG NƯỚC BỀ MẶT CỦA SÔNG SEINE (PHÁP) Tóm tắt PDF
Bùi Văn Hợi, Patrick Mazellier 96
NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC PHỨC CHẤT HỐN HỢP NAPHTHOYLTRIFLOAXETON VÀ 2,2’ BIPYRIDIN CỦA La(III) Tóm tắt PDF
Đinh Thị Hiền, Lê Thị Hồng Hải, Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Minh Hải 105
XÁC ĐỊNH CLORUA TRONG NƯỚC RỬA NGUYÊN LIỆU BARI CROMAT DÙNG CHO CHẾ TẠO THUỐC HỎA THUẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG TRONG MÔI TRƯỜNG MIXEN Tóm tắt PDF
Hoàng Minh Hải, Phạm Thị Ngọc Mai 111
NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ HÀM LƯỢNG CỦA Cu2+ VÀ Zn2+ TRÊN CÂY RAU XÀ LÁCH MỠ (Lactuca sativa L.) VÀ CÂY CÀ RỐT (Daucus carota L.) ĐƯỢC TRỒNG TRÊN NỀN ĐẤT Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG Tóm tắt PDF
Lê Thị Thanh Trân, Nguyễn Văn Hạ, Nguyễn Mộng Sinh, Nguyễn Ngọc Tuấn 117
KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CAO HEXAN CỦA LÁ CÂY TRẮC BÁCH DIỆP (BIOTA ORIENTALIS) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thảo Ly, Nguyễn Diệu Liên Hoa, Nguyễn Thị Lệ Thu 123
LỊCH SỬ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG CỦA HỒ TRỊ AN Tóm tắt PDF
Vũ Đức Lợi, Nguyễn Thị Vân, Trịnh Hồng Quân, Đinh Văn Thuận, Phạm Thị Thu Hà 130
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU XỬ LÝ ASEN TỪ BÙN ĐỎ BIẾN TÍNH Tóm tắt PDF
Vũ Đức Lợi, Dương Tuấn Hưng, Nguyễn Thị Vân 140
PHÂN TÍCH DẠNG KIM LOẠI ĐỒNG, KẼM TRONG TRẦM TÍCH CỘT THUỘC LƯU VỰC SÔNG CẦU – TỈNH THÁI NGUYÊN Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thu Hà, Vũ Đức Lợi 152
PHÂN TÍCH DẠNG MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG TRẦM TÍCH HỒ TRỊ AN Tóm tắt PDF
Vũ Đức Lợi, Nguyễn Thị Vân, Trịnh Hồng Quân, Đinh Văn Thuận, Phạm Thị Thu Hà 161
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ ION PHOSPHAT TRONG NƯỚC BẰNG BÙN ĐỎ BIẾN TÍNH Tóm tắt PDF
Vũ Đức Lợi, Dương Tuấn Hưng, Nguyễn Thị Vân 173
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH SILOXANES MẠCH HỞ TỪ BỤI TRONG NHÀ TẠI MỘT SỐ TỈNH THÀNH PHÍA BẮC, VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Trần Mạnh Trí, Hoàng Quốc Anh, Lê Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Trang, Từ Bình Minh, Kurunthachalam Kannan 185
CHẾ TẠO THAN HOẠT TÍNH TỪ BÃ CHÈ VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ HẤP PHỤ THUỐC DIỆT CỎ BENTAZON TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Tóm tắt PDF
Đặng Văn Thành, Đỗ Trà Hương 193
NGHIÊN CỨU TÁCH ZIRCONI(IV) KHỎI CÁC TẠP CHẤT BẰNG TRIBUTYLPHOTPHAT ĐỂ XÁC ĐỊNH CHÚNG BẰNG ICP-MS Tóm tắt PDF
Chu Mạnh Nhương 200
KHẢO SÁT TẦN SUẤT ALEN CỦA 15 LOCUS STR TRÊN NHIỄM SẮC THỂ THƯỜNG TRONG QUẦN THỂ NGƯỜI MƯỜNG SỐNG Ở TỈNH HÒA BÌNH, VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Trần Trọng Hội, Lê Thị Bích Trâm, Phạm Đăng Khoa, Hồ Quang Huy, Trịnh Đình Đạt, Nguyễn Văn Hà 208
XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CÁC CHẤT CHỈ THỊ TRONG GIẤY PHÁT HIỆN CHẤT ĐỘC QUÂN SỰ BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG Tóm tắt PDF
Nguyễn Trung Dũng, Lại Văn Cương, Nguyễn Khánh Hưng 215
XÁC ĐỊNH HẰNG SỐ CÂN BẰNG CỦA AXIT PHOTPHORIC TỪ DỮ LIỆU pH THỰC NGHIỆM BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU I. XÁC ĐỊNH HẰNG SỐ PHÂN LY NẤC MỘT CỦA AXIT PHOTPHORIC Tóm tắt PDF
Đào Thị Phương Diệp, Vũ Thị Tình, Nguyễn Thị Tình 221
XÁC ĐỊNH HẰNG SỐ CÂN BẰNG CỦA AXIT PHOTPHORIC TỪ DỮ LIỆU pH THỰC NGHIỆM BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU II. XÁC ĐỊNH HẰNG SỐ PHÂN LY NẤC HAI CỦA AXIT PHOTPHORIC Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Mai, Vũ Thị Tình, Đào Thị Phương Diệp 230
XÁC ĐỊNH HẰNG SỐ CÂN BẰNG CỦA AXIT PHOTPHORIC TỪ DỮ LIỆU pH THỰC NGHIỆM BẰNG PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU III. XÁC ĐỊNH HẰNG SỐ PHÂN LY NẤC BA CỦA AXIT PHOTPHORIC Tóm tắt PDF
Vũ Thị Tình, Nguyễn Thị Thanh Mai, Đào Thị Phương Diệp 238
TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT CỦA NEODIM, GADOLINI VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ L - PHENYLALANIN, O - PHENANTROLIN VÀ THĂM DÒ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CHÚNG Tóm tắt PDF
Lê Hữu Thiềng, Lê Thị Thanh Thủy 245
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT (Zn) BẰNG PHƯƠNG PHÁP VON – AMPE HÒA TAN ANÔT VỚI LỚP MÀNG BITMUT TRÊN ĐIỆN CỰC PASTE NANO CACBON Tóm tắt PDF
Cao Văn Hoàng, Dương Thị Tú Anh 252
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỒNG THỜI CYTIDINE 5’-MONOPHOSPHATE DISODIUM VÀ URIDINE 5’- MONOPHOSPHATE DISODIUM TRONG THUỐC TIÊM ĐÔNG KHÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) Tóm tắt PDF
Trần Đình Khải, Cao Văn Hoàng, Dương Thị Tú Anh 258
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM AIQS-DB PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG MẪU NƯỚC CÁC SÔNG LỚN CỦA VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Thảo, Nguyễn Quang Trung, Dương Thị Hạnh, Kadokami kiwao 265
KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC CAO ETYL AETAT CỦA VỎ CÂY ĐÀO TIÊN (CRESCENTIA CUJETE) Tóm tắt PDF
Phan Đức Nhuận, Nguyễn Thị Thảo Ly, Nguyễn Diệu Liên Hoa, Nguyễn Mậu Vũ 274
TỔNG HỢP SƠN XÚC TÁC QUANG HOÁ VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ KHI XỬ LÝ 2,4-D TRONG NƯỚC Tóm tắt PDF
Hoàng Hiệp, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Thanh Sơn 286
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MỘT SỐ AMIN THƠM GIẢI PHÓNG RA TỪ THUỐC NHUỘM AZO CÓ TRONG SẢN PHẨM DA, GIẢ DA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO KẾT NỐI ĐẦU DÒ KHỐI PHỔ KÉP Tóm tắt PDF
Tạ Thị Ngọc Ánh, Lê Thị Băng, Trần Mạnh Quân, Trần Quốc Trung 293
CHẾ BIẾN DẦU DỪA NGUYÊN SINH THEO CÔNG NGHỆ LY TÂM LẠNH VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG LÝ HÓA CH NH. Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Minh Khôi, Lê Ngọc Hùng, Bùi Thanh Bình, Nguyễn Công Tuấn 303
NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO VẬT LIỆU TỪ QUẶNG TỰ NHIÊN ĐỂ XỬ LÝ PHOTPHAT TRONG NƯỚC THẢI HÓA CHẤT VÀ PHÂN BÓN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Hương Giang, Vũ Văn Tú, Chu Việt Hải, Hoàng Minh Thắng 309
XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MELAMIN THÔI NHIỄM TỪ ĐỒ NHỰA LÀM TỪ MELAMIN BẰNG SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ HAI LẦN Tóm tắt PDF
Trần Cao Sơn, Lê Thị Hồng Hảo, Bùi Cao Tiến, Nguyễn Thị Ánh Hường 314
NGHIÊN CỨU PHÂN HỦY ĐỒNG THỜI NG, PETN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BẰNG TÁC NHÂN QUANG FENTON Tóm tắt PDF
Đào Duy Hưng, Đỗ Ngọc Khuê, Nguyễn Văn Hoàng, Đinh Ngọc Tấn 320
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMIN B1 VÀ B6 TRONG MỘT SỐ LOẠI NẤM LỚN Ở VÙNG BẮC TRUNG BỘ CỦA VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO (HPLC) Tóm tắt PDF
Đinh Thị Trường Giang 324
THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CÂY CỎ SỮA LÁ NHỎ Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Hải, Nguyễn Thị Thanh Mai 331
KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHẾ SÉT HỮU CƠ TỪ BENTONIT (THANH HÓA) VÀ TETRAĐECYLTRIMETYL AMONI BROMUA Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hà Thanh, Trần Anh Vũ, Lã Mạnh Cường 338
TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÁT QUANG CỦA PHỨC CHẤT 2-THIOPHENAXETAT VỚI MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM NHẸ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hiền Lan, Trịnh Thị Lan Hương 344
NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP VON – AMPE HÒA TAN VỚI ĐIỆN CỰC PASTE NANOCACBON BIẾN TÍNH BẰNG OXIT BITMUT ĐỂ XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VẾT KIM LOẠI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Phương, Trịnh Xuân Giản 350
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ ĐỘC HẠI TRONG MỘT SỐ LOẠI NẤM LINH CHI Ở VÙNG BẮC TRUNG BỘ CỦA VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Tóm tắt PDF
Đinh Thị Trường Giang 356
NGHIÊN CỨU SỰ HẤP THỤ CẠNH TRANH GIỮA Cu2+ VÀ Pb2+ TRÊN CÂY XÀ LÁCH MỠ (Lactuca sativa L.) VÀ BÓ XÔI (Spinacia oleracea L.) Tóm tắt PDF
Le Thi Thanh Tran, Nguyen Van Ha, Nguyen Mong Sinh, Nguyen Ngoc Tuan 362
NGHIÊN CỨU HẤP PHỤ THUỐC NHUỘM METHYLEN XANH BẰNG VẬT LIỆU BÃ CÀ PHÊ TỪ TÍNH Tóm tắt PDF
Bùi Xuân Vững, Ngô Văn Thông 370
PHÂN TÁCH CÁC DẠNG ISOFORM CỦA ERYTHROPOIETIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN Tóm tắt PDF
Hoang Hanh Uyen, Nguyen Khac Manh, Nguyen Tien Giang, Nguyen Thi Xuan Mai, Nguyen Huy Du, Nguyen Anh Mai 378


Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN: 0868-3224