Liên hệ tạp chí

Đầu mối

PGS. TS. Đinh Văn Thuật
Biên tập viên
Đại học Xây dựng
Điện thoại: 0904570215
Email: khcndhxd@gmail.com

Hỗ trợ

Lê Thị Hoa
Điện thoại: 0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn