Chi tiết về Tác giả

Thùy Dương, Vũ

  • S. 3 (2006) - ĐÀI LOAN - HỒNG KÔNG - MACAO
    Thực thi chế độ giáo dục nghĩa vụ 9 năm – Bước ngoặt trong lịch sử giáo dục Đài Loan
    Tóm tắt  PDF
  • S. 5 (2006) - ĐÀI LOAN - HỒNG KÔNG - MACAO
    Một số biện pháp cải cách và nâng cao chất lượng giáo dục bậc cao ở Đài Loan trong thập niên 70-80 của thế kỷ XXI
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670