Chi tiết về Tác giả

THANH MINH, NGUYỄN

  • S. 10 (2011) - CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
    Quy chế pháp lý quốc tế đối với các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia ven biển từ lý luận đến thực tiễn
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670