Chi tiết về Tác giả

THỊ LAN ANH, NGUYỄN

  • S. 6 (2011) - NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ QUỐC TẾ
    Về những yêu sách mới của Trung Quốc trên Biển Đông
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670