Chi tiết về Tác giả

THÚY QUỲNH, NGUYỄN

  • S. 12 (2011) - QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI
    Quan hệ Mỹ - Trung: Khía cạnh quân sự – an ninh dưới thời G.W Bush
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670