Chi tiết về Tác giả

HUY QUÝ, NGUYỄN

  • S. 2 (2011) - QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI
    Về chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào – Nhìn từ chiến lược ngoại giao Trung - Mỹ.
    Tóm tắt  PDF
  • S. 3 (2011) - CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
    Trung Quốc tổng kết quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm lần thứ XI (2006 – 2010) triển khai quy hoạch 5 năm lần thứ XII (2011 – 2015)
    Tóm tắt  PDF
  • S. 7 (2011) - CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
    Vòng ba “Đối thoại Trung – Mỹ về chiến lược và kinh tế” – xu thế hợp tác nhằm “chia sẻ lợi ích”
    Tóm tắt  PDF
  • S. 8 (2011) - CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
    Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc - Gợi mở đối với Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 9 (2011) - QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI
    Trung - Mỹ “củng cố lòng tin” qua chuyến thăm Trung Quốc của Phó Tổng thống Joe Biden
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670