Chi tiết về Tác giả

CÔNG THÀNH, NGUYỄN

  • S. 2 (2011) - DÀNH CHO NHÀ NGHIÊN CỨU TRẺ
    Hoạt động thương mại của thương nhân người Hoa ở đô thị Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) thế kỷ XXI.
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670