Chi tiết về Tác giả

Xuân Long, Hoàng

  • S. 5 (2006) - CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
    Vấn đề gắn kết nghiên cứu khoa học với sản xuất ở Trung Quốc.
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670