Chi tiết về Tác giả

VIỆT, HOÀNG

  • S. 6 (2011) - NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ QUỐC TẾ
    Yêu sách “đường lưỡi bò” trên Biển Đông của Trung Quốc - Lịch sử ra đời và các luận điểm pháp lý
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670