Chi tiết về Tác giả

THỊ HỒNG VÂN, HÀ

  • S. 11 (2011) - CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - XÃ HỘI
    Một số vấn đề cơ bản về quan hệ thương mại giữa các tỉnh biên giới Tây Bắc, Việt Nam với Vân Nam, Trung Quốc
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670