Chi tiết về Tác giả

THỊ HÀ GIANG, ĐỖ

  • S. 10 (2011) - DÀNH CHO NHÀ NGHIÊN CỨU TRẺ
    Vài nét về thơ sơn thuỷ điền viên Trung Hoa từ Kinh Thi, Sở Từ đến phong khí thịnh Đường
    Tóm tắt  PDF


Nghiên cứu Trung Quốc, ISSN: 0868-3670